Benoemingen bij Faculty of Humanities and Sciences

Met drie benoemingen heeft het College van Bestuur de vacante bestuurs- en beheersfuncties bij de Faculty of Humanities and Sciences ingevuld.

Prof. dr. Bernadette Jansma nieuwe decaan FHS

Het CvB heeft Bernadette Jansma per 1 juni 2016 benoemd tot decaan van de Faculty of Humanities and Sciences (FHS). Ze verlaat met ingang van die datum haar huidige positie als decaan van de Faculty of Psychology and Neuroscience, die ze sinds 1 januari 2009 vervulde. Bij FHS volgt ze Harm Hospers op, die per 1 februari  is benoemd tot Vice-Rector Onderwijs. Na zijn vertrek vervulde prof. dr. Franz Palm de functie van interim-decaan. Voor de opvolging van Bernadette Jansma bij FPN wordt op korte termijn een Benoemingsadviescommissie ingesteld.

Thomas Cleij benoemd tot Dean Sciences

Het CvB heeft tevens prof. dr. Thomas Cleij per 1 december 2015 benoemd tot Dean Sciences. Thomas Cleij is hoogleraar Chemie en sinds 2011 betrokken bij het Maastricht Science Programme als dean en programmadirecteur. Cleij behaalde zijn PhD aan de Universiteit Utrecht en was werkzaam in Louisiana en Hasselt voordat hij in dienst trad bij de Universiteit Maastricht. Als Dean Sciences gaat hij vormgeven aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek binnen de Sciences aan de universiteit. Dit onderzoek is interfacultair én interdisciplinair van aard en concentreert zich vooral rond de richtingen Systeembiologie en Biomaterialen. 

Fred Offerein wordt directeur FHS

Bij dezelfde faculteit is bovendien Fred Offerein benoemd tot faculteitsdirecteur. Deze functie was vacant sinds 1 november 2015, met de definitieve benoeming van Pascal Breuls tot directeur van het Studenten Service Centrum. Fred Offerein werkt sinds januari 2010 bij de Universiteit Maastricht, als Managing Director Sciences. Deze functie zal hij blijven uitoefenen. Voordien werkte hij als directeur bij de Provincie Limburg.

Lees ook