Benoeming van dr. Herke Kranenborg tot hoogleraar European Data Protection and Privacy Law

Per 1 mei 2020 wordt aan onze faculteit een leerstoel European Data Protection and Privacy Law ingesteld. De leerstoelhouder is dr. Herke Kranenborg. Binnen onze faculteit is expertise op het gebied van data, privacy en cybersecurity ingebed in het European Centre on Privacy and Cybersecurity, het Maastricht Centre for European Law (MCEL) en het Maastricht Law & Tech Lab. De aanstelling van Herke Kranenborg heeft tot doel de huidige groep van academische experts van de faculteit in dit snelgroeiende vakgebied te vergroten en te versterken.

Law_herke_kranenborg.jpg

Herke Kranenborg zal het vak European Data Protection and Privacy Law onderwijzen als onderdeel van de European Law School masteropleiding, alsook de nieuwe ECPC Advanced masteropleiding Privacy, Cybersecurity and Data Management. Tevens zal hij betrokken zijn bij het executive onderwijs van ECPC.

Zijn onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van het recht op gegevensbescherming en het recht op privacy binnen de Europese Unie, de implicaties van deze ontwikkeling voor de rechtsorde van de EU en de interactie van de twee rechten met andere grondrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting.

Herke Kranenborg is lid van de juridische dienst van de Europese Commissie en werkt op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Van 2008 tot 2013 werkte hij voor de European Data Protection Supervisor (EDPS) in Brussel en van 2001 tot 2008 was hij werkzaam bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Hij schreef een doctoraat over hoe de fundamentele rechten van de EU op privacy en gegevensbescherming kunnen worden verzoend met het fundamentele recht van het publiek op toegang tot documenten. Sinds 2010 is Herke Kranenborg verbonden aan het Instituut voor Europees Recht van de KU Leuven.

Kijk op onze website voor meer informatie over de onderzoeksinstituten.

Lees ook