Benoeming prof.mr. Steef M. Bartman tot hoogleraar Corporate Group Liability

In de groeiende internationale handel worden commerciële activiteiten steeds vaker uitgevoerd door grensoverschrijdende groepen van bedrijven die als één economische entiteit functioneren. Het wettelijke principe van beperkte aansprakelijkheid zorgt voor voordelen voor de betreffende bedrijven, maar kan er voor crediteuren toe leiden dat zij met lege handen komen te staan. Met de leerstoel voor Corporate Group Liability wordt beoogd om op fundamentele wijze bij te dragen aan de discussie over het beginsel van beperkte aansprakelijkheid.

Prof. Bartman zal een bijdrage leveren aan het onderwijs in de faculteit (bijvoorbeeld in de vakken Ondernemingsrecht, Comparative Company Law, European Company Law, Corporate Social Responsibility en Corporate Governance); zijn onderzoek zal worden ondergebracht in het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI).

Prof. Bartman was tot aan zijn emeritaat in 2018 hoogleraar Ondernemingsrecht in Leiden en hij is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht. Hij wordt zowel nationaal als internationaal erkend als een expert op dit terrein.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Vorige maand kreeg Dr. Konrad Kollnig een AiNed Fellowship toegewezen voor zijn onderzoeksproject RegTech4AI. Het project combineert expertise op het gebied van recht en technologie om regelgevingstechnologieën te ontwikkelen voor burgers, handhavingsinstanties en bedrijven op het gebied van...

  • De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit Maastricht (UM) kreeg in de recente toewijzing van beurzen binnen het AiNed Fellowship programma een Fellowship toegekend voor een onderzoeksproject van Dr. Konrad Kollnig. Met het project ‘RegTech4AI: Pioneering Regulatory Technologies...

Meer nieuws