30 augustus 2017

Benoeming Marjon Weerepas tot bijzonder hoogleraar Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid

Op 1 augustus jl. is de bijzondere leerstoel Fiscale Aspecten van Grensoverschrijdende Arbeid (0,2 fte) ingesteld, met Marjon Weerepas als leerstoelhouder. 

marjon

De belangrijkste verantwoordelijkheid van Marjon Weerepas als hoogleraar is het geven van (juridisch) onderwijs en het verrichten van het onderzoek betreffende grensoverschrijdende arbeid op het gebied van belasting- en premieheffing. Zowel de belasting- als de premieheffing kennen namelijk in grensoverschrijdende situaties geheel verschillende coördinatieregels, wat in sommige gevallen kan leiden tot problemen.

De toepasselijke regelgeving en de daaruit voortvloeiende problemen van beide rechtsgebieden in grensoverschrijdende gebieden zullen worden onderzocht alsmede de vraag of een coördinatie tussen beide gebieden gewenst is, en zo ja, welke oplossingen daarvoor kunnen worden geformuleerd.

Wat betreft het geven van onderwijs is Marjon Weerepas primair verantwoordelijk voor de bachelorblokken Hoofdzaken loon- en inkomstenbelasting (FdR) en Structuur loon- en inkomstenbelasting (SBE) en het masterblok Cross Border Taxation of Human Capital. Binnen ITEM zal ze promovendi begeleiden op het geschetste onderzoeksgebied.