Benoeming Kasper Dziurdź tot hoogleraar International Tax Law

Kasper Dziurdź volgt per 1 september 2022 Rainer Prokisch op, die in oktober 2022 met emeritaat zal gaan. Kasper werkt momenteel als Senior Tax Manager bij KPMG en hij verzorgt daarnaast onderwijs op het gebied van Belastingrecht aan de Wirtschaftsuniversität Wien (WU Vienna).

Law_portrait_dziurdz.jpg

Na zijn promotie aan de WU Vienna in 2012 heeft hij daar postdoctoraal onderzoek uitgevoerd dat hij in 2018 afrondde met een Habilitation. Kasper is gespecialiseerd in het internationale en Europese belastingrecht en in het bijzonder in het belastingverdragsrecht, maar hij heeft ook uitgebreid onderzoek gedaan naar inkomsten- en vennootschapsbelastingrecht, BTW en procesrecht inzake belastingen. Daarnaast heeft hij voor zijn Habilitatie veel kennis opgedaan over WTO-recht en algemene concepten van non-discriminatie. Voor wat betreft het onderwijs zal hij met name betrokken zijn bij de fiscale masters, waaronder de LL.M in International and European Tax Law. Ook zal hij een rol spelen bij het onderzoek van het Maastricht Centre for Taxation.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws