Benoeming Bram Akkermans tot hoogleraar Vermogensrecht, in het bijzonder het goederenrecht

Per 1 juni 2021 wordt mr. dr. Bram Akkermans benoemd tot hoogleraar Vermogensrecht, in het bijzonder het Goederenrecht; hij volgt hiermee prof.mr. Sjef van Erp op, die in januari 2021 met emeritaat ging. Tot 1 juni was Bram Universitair Hoofddocent bij de capaciteitsgroep Privaatrecht.

Bram Akkermans zal verantwoordelijk zijn voor vakken op het terrein van het (nationaal en Europees) goederenrecht in zowel de bachelor- als de masterfase, waarbij hij, naast het internationale, ook het Nederlandse perspectief wil brengen. Zijn onderzoek richt zich op goederenrecht en duurzaamheid en vindt aansluiting bij MEPLI, GLAW-Net en Ius Commune.

Bram is voornemens om binnen zijn leeropdracht het goederenrecht normatief en op drie niveaus interdisciplinair te analyseren, van abstract naar concreet. Voorts wil hij het internationale debat vertalen naar de nationale context en standpunten innemen/de discussie op gang brengen op grote maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid.

Bram Akkermans (1979) holds a law degree from the European Law School at Maastricht University (the Netherlands) (2002) and studied at Stellenbosch University (South Africa).  After his studies, he was a course developer and lecturer in International and European Law at Fontys University of Professional Education (Eindhoven, the Netherlands).

In February 2004, Bram Akkermans joined the law faculty at Maastricht, first as a PhD researcher, later (from 2008) as assistant and associate professor. He holds a PhD degree in law from Maastricht University. He was guest researcher at Brasenose College, Oxford University, the Zentrum für Eurpäische Rechtspolitik (ZERP), University of Bremen, and a guest at the Max Planck Institute for Foreign Private Law and Private International Law in Hamburg. He held visiting researcher positions at the Faculty of Law at Stellenbosch University in South Africa and the KU Leuven in Belgium. 

His research focuses on the effects of grand societal challenges on the law of property, specifically property law and sustainability. In his research Bram seeks to address both the theoretical level as well as the practical rules of property law. 

Bram is a resident fellow at the Maastricht European Private Law Institute and an invited fellow to the South African Research Chair on Property Law (SARPL.sun.ac.za). He is an editor of the European Property Law Journal and editor-in-chief of the Maastricht Law Series.

Lees ook

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

  • Het College van Bestuur van de UM heeft dr. Maja Brkan per 1 november 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitalisation and EU Law.

Meer nieuws