1 juni 2021

Benoeming Bram Akkermans tot hoogleraar Vermogensrecht, in het bijzonder het goederenrecht

Per 1 juni 2021 wordt mr. dr. Bram Akkermans benoemd tot hoogleraar Vermogensrecht, in het bijzonder het Goederenrecht; hij volgt hiermee prof.mr. Sjef van Erp op, die in januari 2021 met emeritaat ging. Tot 1 juni was Bram Universitair Hoofddocent bij de capaciteitsgroep Privaatrecht.

Bram Akkermans zal verantwoordelijk zijn voor vakken op het terrein van het (nationaal en Europees) goederenrecht in zowel de bachelor- als de masterfase, waarbij hij, naast het internationale, ook het Nederlandse perspectief wil brengen. Zijn onderzoek richt zich op goederenrecht en duurzaamheid en vindt aansluiting bij MEPLI, GLAW-Net en Ius Commune.

Bram is voornemens om binnen zijn leeropdracht het goederenrecht normatief en op drie niveaus interdisciplinair te analyseren, van abstract naar concreet. Voorts wil hij het internationale debat vertalen naar de nationale context en standpunten innemen/de discussie op gang brengen op grote maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid.