Benoeming Andrea Broderick als bijzonder hoogleraar op de UNESCO-leerstoel Human Rights and Peace

UNESCO has appointed dr. Andrea Broderick as the new Chair holder (Professor) for the UNESCO Chair in Human Rights and Peace at Maastricht University from 1 September 2022. This Chair was established at Maastricht University in 2007 under the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, with Prof.dr. Fons Coomans as the original Chair holder. Fons Coomans will retire as of September 2022. Andrea Broderick is currently an Associate Professor at the International and European Law department.

Law_a._broderick.jpg

UNESCO benoemde Andrea Broderick na verschillende rondes van interne en externe evaluatie / peer review. De benoeming is goedgekeurd door het College van Bestuur van de UM.

De continuering van deze leerstoel voorziet in een behoefte om de sterk gevestigde reputatie van de Faculteit op het gebied van de mensenrechten verder te versterken. Dit zal onder meer worden bereikt door bij te dragen aan de ontwikkeling van cursussen op het gebied van Human Rights and Peace. Andrea zal een belangrijke leidende rol spelen binnen het Maastricht Centre for Human Rights, waarvan zij in mei 2022 (samen met dr. Roland Moerland) tot mededirecteur is benoemd, en zij zal aan dit centrum blijven bijdragen met publicaties en andere academische activiteiten (bijv. conferenties/workshops). Haar onderzoek zal zich toespitsen op economische, sociale en culturele rechten, op het gebied van internationale (VN) mensenrechtenwetgeving en regionale (Europese) mensenrechtenwetgeving. Zij zal zich ook blijven verdiepen in nieuwe en opkomende kwesties in verband met mensenrechtenwetgeving (zoals technologie en mensenrechten). Daarnaast zal zij haar onderzoek op het gebied van het gehandicaptenrecht en het non-discriminatierecht voortzetten.

Lees ook

Meer nieuws