ITEM Nieuws

Bekendmaking dossierselectie ITEM Grenseffectenrapportage 2018

 

Expertisecentrum ITEM maakt de dossierselectie bekend voor onderzoek in hun jaarlijkse Grenseffectenrapportage. Deze dossierselectie komt voort uit de stakeholderraadpleging, die plaats vond in december 2017 en januari 2018. Hierbij werden ITEM’s stakeholders door middel van een enquête gevraagd te reageren op ITEM’s dossiersuggesties en hadden zij de mogelijkheid eigen dossiersuggesties in te dienen. Op basis hiervan is de definitieve selectie gemaakt. In de komende periode zal een team van ITEM wetenschappers en experts zich gaan buigen over de dossiers.

De onderzoeksactiviteiten van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM richten zich op actuele transnationale en grensoverschrijdende problematieken. Het onderzoeken van de grenseffecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, beleid en handhaving via de jaarlijkse ITEM Grenseffectenrapportage is een van haar kernactiviteiten.

De jaarlijkse Grenseffectenrapportage begint met de stakeholderraadpleging. De stakeholderraadpleging vormt de belangrijke eerste stap in het jaarlijkse grenseffectenonderzoek van ITEM. Alle dossiersuggesties worden door ITEM geëvalueerd in het licht van actualiteit, de relatie tot ITEM’s onderzoeksfocus en de frequentie van de problematiek. Via deze enquête kunnen stakeholders problematieken inzake wet- en regelgeving, beleid en handhaving op Europees, nationaal en regionaal niveau bij ITEM aanleveren.

Daarmee komen kennis en praktijk samen in ITEM’s Grenseffectenrapportage. Deze samenvloeiing heeft in 2016 en 2017 geresulteerd in de eerste twee succesvolle Grenseffectenrapportages. De resultaten van de eerdere rapportages leest u hier.

De dossierselectie voor de ITEM Grenseffectenrapportage 2018 wordt hierbij door Expertisecentrum ITEM bekend gemaakt! De dossierselectie komt voort uit de stakeholderraadpleging, die plaats vond in december 2017 en januari 2018. Hierbij werden ITEM’s stakeholders worden door middel van een enquête gevraagd te reageren op ITEM’s dossiersuggesties en hadden zij de mogelijkheid eigen dossiersuggesties in te dienen afhankelijk van hun ervaringen. Op basis hiervan is de definitieve selectie gemaakt. Deze ziet u hieronder:

ITEM Grenseffectenrapportage 2018 - Dossiers

1. Verhoging van lage BTW tarief – NL regeerakkoord
2. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (‘90% regeling’)
3. Regelingen Pensioenleeftijd NL/BE/DE
4. Kinderbaugeld
5. De sociale zekerheid van de niet-standaard werknemer of de atypische werknemer
6. Pilotprojecten wietteelt gemeenten – NL regeerakkoord

De bovenstaande shortlist van dossiers zal dit jaar in de periode maart t/m oktober door ITEM wetenschappers en experts onderzocht worden.

De resultaten van het onderzoek worden tijdens de ITEM jaarconferentie gepubliceerd en gepresenteerd. De ITEM Jaarconferentie 2018 zal op vrijdag 16 november 2018 plaatsvinden in het huis van het Europees Comité van de Regio’s te Brussel.

Lees ook

  • Lilian Tsourdi, universitair hoofddocent Internationaal en Europees Recht, onderzoekt hoe zowel de opzet als de uitvoering van de EU-immigratie- en asielwetgeving kan worden verbeterd. Hoe zijn we tot deze disfunctionele status quo gekomen?  

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2023 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 26 februari 2023 aangedragen worden.

  • De consultatieronde over de komende ITEM grenseffectenbeoordeling 2022 gaat hierbij van start! Grijp uw kans om uw ervaring te delen met ITEM! Dossier suggesties kunnen t/m 23 januari 2022 aangedragen worden.

Meer nieuws