Bastiaan Kemp benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation

Per 1 april 2020 wordt mr.dr. Bastiaan Kemp benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation; de leerstoel wordt ondergebracht bij de capgroep Privaatrecht. Deze nieuwe leerstoel beoogt het profiel van de UM op het gebied van Corporate Governance te versterken.

 

 

 

Law_BastiaanKemp.jpg

Corporate Governance is een onderzoeksgebied met een aanzienlijke impact op de samenleving. Er zijn veel relevante ontwikkelingen, mede als gevolg van aanhoudend internationale debat. Het onderzoek van Bastiaan zal zich in het bijzonder richten op macht van de aandeelhouders in stakeholdergerichte governance modellen en op manieren om de dynamiek tussen aandeelhouders en bedrijfsleiders te reguleren. Met deze leerstoel nemen ook de mogelijkheden voor studenten toe om kennis te maken met de ondernemingsrechtelijke praktijk, gecombineerd met een wetenschappelijk profiel.

Bastiaan Kemp is als senior associate werkzaam bij de Amsterdamse vestiging van Loyens & Loeff. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en verbetering van zowel de onderwijs- als onderzoeksstrategie en -initiatieven binnen onze faculteit, momenteel vanuit zijn hoedanigheid van vice-academic director van het ICGI. Ook levert hij al jaren een bijdrage aan het blok Comparative Company Law en aan de ICGI Masterclass voor excellente masterstudenten. Tevens heeft Bastiaan aan andere universiteiten onderwezen en hij heeft op postacademisch niveau onderwijs verzorgd aan diverse faculteiten en voor verschillende beroepsorganisaties.

Lees ook het persbericht op de website van Loyens & Loeff

 

Lees ook

Meer nieuws