Bacheloropleidingen Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats in Keuzegids Hoger Onderwijs 2016

Na de recente succesvolle uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de Elsevier Beste Studies staan onze bachelor opleidingen Fiscaal Recht en European Law School op de eerste plaats in de Keuzegids Hoger Onderwijs. 

Studenten van beide opleidingen zijn onverminderd enthousiast over het sterke vaardighedenonderwijs. Algemene vaardigheden zoals communiceren, argumenteren en wetenschappelijke vaardigheden worden volgens onze studenten goed ontwikkeld tijdens hun opleiding. Bij Fiscaal Recht komt bovendien de inhoud van de opleiding als beste uit de bus. 

De bachelor Rechtsgeleerdheid doet het volgens de Keuzegids dit jaar minder goed. Deze uitkomst is teleurstellend en zeker ook verrassend. De resultaten van de NSE en de Elsevier Beste Studies eerder dit jaar waren immers uitstekend. Natuurlijk zullen wij nagaan waar dat aan ligt en hoe wij zo snel mogelijk kunnen verbeteren.

Alle resultaten zijn te vinden op de website van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Lees ook

  • Hoe kan én moet de overheid reageren op de huidige lage deelname aan het vaccinatieprogramma? Is drang, of zelfs dwang te rechtvaardigen? Op die vragen geeft het boek Inducing Immunity? Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy antwoorden.

  • Op vrijdag 17 november 2023 vond de ITEM jaarconferentie plaats in het provinciehuis van Den Haag waarin het thema mobiliteit en infrastructuur centraal stond. De gezamenlijke bevinding was dat er nog veel moet worden gewerkt aan het bewustzijn van benodigde prioriteit, het inzetten van (bestaande)...

  • Uit een analyse in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage van expertisecentrum ITEM (onderdeel van de Universiteit Maastricht) blijkt dat met name grensregio’s nog een blinde vlek vormen in het streven naar brede welvaart. Het ITEM-rapport is vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie in Den Haag.

Meer nieuws