Van de (Eu)regio, voor de (Eu)regio

Alumnus Davy Pieters: “De aanwezigheid van de universiteit heeft de stad een heel nieuw internationaal gezicht gegeven”

Maastricht, Seattle, Londen, Den Haag, Brussel, Maastricht. Een echte ronde cirkel is het niet als je de loopbaan van Davy Pieters (41) uit Maastricht tot dusver uittekent op de kaart. Toch voelde terugkeren naar Maastricht na een internationale carrière voor hem als thuiskomen en dus: als een cirkel die rond is.

Vleugels uitslaan

“Dat ik Limburg achter me zou laten na mijn studie aan de Universiteit Maastricht stond voor mij vast. Volgens mij is dat ook iets heel natuurlijks,” begint Davy zijn verhaal. “Na het afronden van een studie is het goed om je vleugels uit te slaan. Ik koos destijds bewust voor een studie in Maastricht vanwege het internationale profiel van de universiteit, iets wat goed aansloot bij mijn ambities om internationaal aan de slag te gaan. Ook al betekende dat voor mij dat ik in eerste instantie dicht bij Meerssen zou blijven, de plek waar ik ben opgegroeid.”
 

Toptijd

Davy studeerde tussen 2000 en 2005 International Economic Studies en European Studies aan de Universiteit Maastricht. En hoewel hij voor zijn studie dus dicht bij huis bleef, zijn de goede herinneringen aan die tijd er beslist niet minder om. Davy: “Ik maakte deel uit van een internationale groep studenten. Al die nationaliteiten en talen; het heeft mij echt gevormd. Ik was pas 17 toen ik aan de universiteit begon, maar doordat ik voornamelijk tussen buitenlandse studenten zat, die allemaal iets ouder waren dan ik, werd ik snel volwassen en ontwikkelde me in rap tempo.” 

Dat zijn studie volledig in het Engels was, heeft hem uiteindelijk ook veel gebracht. “Ik kwam van de middelbare school en scoorde matig in Engels. Nu moest ik wel met Engels bezig zijn en dat pakte goed uit. Ik heb daar in mijn werk zoveel profijt van gehad.” Een mooie bijkomstigheid was bovendien dat hij voor zijn studie verplicht naar het buitenland moest. Zo kon hij zijn wens om naar Amerika te gaan, toen al mooi verwezenlijken. “Ik droomde er al jaren van om naar de VS te gaan. Ik ben dus ook gericht op zoek gegaan om daar mijn ‘exchange’ te kunnen doen. Uiteindelijk heb ik een semester aan de universiteit dichtbij Seattle gevolgd. Daar heb ik echt een toptijd gehad.”

Thuiskomen

Die buitenlandervaring smaakte naar meer, want na zijn studie vertrok Davy meteen voor een jaar naar Londen om daar nog een master te doen. Daarna werkte hij zo’n tien jaar voor de Rijksoverheid, eerst in Den Haag van waaruit hij later tijdelijk werd uitgezonden als diplomaat in Brussel. Toen zijn termijn als diplomaat er in 2016 op zat, voelde dat voor hem als het moment om de balans opnieuw op te maken. “Net zoals het na mijn afstuderen heel natuurlijk voelde om uit te vliegen, was dit voor mij en mijn vrouw een logisch moment om terug te keren naar het zuiden,” aldus Davy. “We hadden een kinderwens en wilden graag weer dichter bij onze familie wonen. Ik vond het heerlijk om de wereld te ontdekken, maar uiteindelijk voelt Limburg toch echt als thuis.” 

Tekst loopt door onder de foto.

Vergrijzing is heus niet alleen een probleem in Limburg. Het geldt ook voor de rest van Nederland, voor heel West-Europa zelfs.
Davy Pieters
Davy Pieters

Keuzes en kansen

Een baan die op dat moment aansloot bij zijn ambities vond hij vrij snel. Het vooroordeel dat de keuze in banen hier in Limburg erg beperkt zou zijn, wuift hij dan ook meteen weg. “Er is hier echt voldoende te doen. Nee, Maastricht is geen Londen en geen Den Haag. En een Zuidas vind je in Limburg ook niet, maar met dat idee kwamen wij ook niet terug. Als je goed kijkt, liggen hier volop kansen en carrièremogelijkheden. En er is hier veel meer ruimte, het is een fantastische woonomgeving.” Van de term ‘vergrijzing’ in deze regio is Davy al net zo wars. “Laten we vooral stoppen om dat telkens te roepen, dan houden we dat beeld juist in stand. Vergrijzing is heus niet alleen een probleem in Limburg. Het geldt ook voor de rest van Nederland, voor heel West-Europa zelfs.”

Na een baan bij Provincie Limburg en de Gemeente Sittard-Geleen, werkt Davy nu als beleidsadviseur op het gebied van warmtetransitie voor Gemeente Maastricht. Vanuit deze functie houdt hij zich bezig met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat we in 2050 helemaal van het gas af zijn en gebruikmaken van alternatieve warmtebronnen. Met een historische binnenstad zoals Maastricht is dat een uitdaging. Tegelijkertijd is het wel een functie waarin hij werk en privé goed kan combineren. Een bewuste keuze als vader van twee jonge kinderen. “Ik vind het heerlijk dat ik met volle aandacht betrokken kan zijn als vader. Dat ik op dit moment niet te veel tijd kwijt ben met reizen bijvoorbeeld en dat ik ze zelf naar school kan brengen.” 

Tekst loopt door onder de foto.

Ik word erg blij van de gedachte dat mijn kinderen hier opgroeien, in een stad die niet te groot en massaal is, maar tegelijkertijd wel internationale allure heeft.
Davy Pieters
Davy Pieters

Internationaal gezicht

Nee hoor, de clichés zoals die er nog weleens zijn over werken en wonen in deze regio; Davy heeft er geen last van. “We wonen heerlijk in het centrum van Maastricht, tussen de studentenpanden in. Ook dat is een bewuste keuze, want dat hoeft natuurlijk niet. Juist hier in Limburg is er nog zoveel ruimte, je kunt net zo goed voor een veel rustigere woonomgeving kiezen.’’ Maar Davy en zijn gezin zijn voorlopig dus nog het meest op hun plek in de reuring van de stad. “Wij houden erg van die levendigheid. Ik word erg blij van de gedachte dat mijn kinderen hier opgroeien in een stad die niet te groot en massaal is, maar tegelijkertijd wel internationale allure heeft.” Volgens Davy iets wat Maastricht voor een groot deel te danken heeft aan de aanwezigheid van de universiteit. “Naast de eigen cultuur met volop traditie, heeft de stad daardoor de laatste jaren ook een heel nieuw internationaal gezicht gekregen. Het brengt Maastricht zóveel. Het maakt deze plek juist ook weer aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te vestigen. Het open karakter zoals de universiteit die kent en die veel internationale studenten aanspreekt, past ook bij de ligging hier op deze plek, dicht bij de grens met België en Duitsland. Bovendien hoort die openheid ook bij onze cultuur in Nederland. Laten we vooral niet vergeten wat we er allemaal aan te danken hebben. Dat geldt overigens voor heel Europa.” 

Ik kan me deze regio niet voorstellen zonder universiteit. De toegevoegde waarde van dit instituut, waar je in de eerste plaats een heel goede opleiding kunt volgen, gaat zoveel verder dan alleen een rijk studentenleven.
Davy Pieters

Blijven praten

De spanningen zoals die er nu zijn ten aanzien van het internationale karakter van universiteiten in Nederland, en die van de Universiteit Maastricht in het bijzonder, gaan Davy als alumnus dan ook aan het hart. “Ik kan me deze regio niet voorstellen zonder universiteit. De toegevoegde waarde van dit instituut, waar je in de eerste plaats een goede opleiding kunt volgen, gaat zoveel verder dan alleen een rijk studentenleven. Dat de groei van de universiteit binnen Maastricht zijn grenzen kent, is misschien iets om over te twisten, maar dat staat volgens mij los van deze discussie. Ik denk dat daar buiten de stad, Limburg-breed gezien, nog behoorlijk wat kansen liggen. Ik hoop vooral dat men vanuit de landelijke politiek stopt om met één maat te meten, dat men met een andere bril gaat kijken naar het belang en impact van een internationale universiteit op deze plek. Laten we daarover vooral met elkaar blijven praten. Zowel landelijk, maar ook als inwoners en betrokkenen hier in de regio. We moeten het belang blijven zien, dit koesteren en ervoor strijden.”

Tekst: Sanne Tummers
Foto's: Harry Heuts

De Universiteit Maastricht is de meest internationale universiteit van Nederland. Een gegeven waar we trots op zijn, dat ons veel brengt en veel biedt. Iets wat bovendien oneindig veel mooie en inspirerende verhalen oplevert. Dit verhaal is er één van. #VanDe(Eu)RegioVoorDe(Eu)Regio.

Wil je meer verhalen lezen, kijken of luisteren? Ga dan naar onze campagnepagina.

Lees ook

  • De Universiteit Maastricht draagt zorg voor veel markante gebouwen die we allemaal kennen. Door ze een nieuwe bestemming te geven, behouden we deze iconen en geven we ze een nieuwe invulling, waardoor ze het kloppende hart vormen van een bruisende stad. 

  • Wat betekent het om te wonen, werken, ondernemen en leven in een stad en regio met een internationale universiteit. Wat merk je ervan en wat heb je er eigenlijk aan? We vroegen het aan Marcell Ignéczi. Hij kwam naar Zuid-Limburg om te studeren aan het Department of Advanced Computing Sciences van de...

  • Als patiënt in een ziekenhuis zie je dagelijks veel verschillende gezichten aan je bed: een verpleegkundige die je bloeddruk meet, een arts of verpleegkundig specialist die jou informeert over het zorgplan en een voedingsdeskundige die jou voorziet van het juiste eten en drinken. Hoewel al deze...