16 juli 2016
Wereldcongres Speltheorie van 24-28 juli

800 knappe koppen in Maastricht

Van 24 tot 28 juli komen in Maastricht ruim 650 speltheoretici uit de hele wereld samen voor the 5th World Congress of the Game Theory Society. Dit wereldcongres wordt slechts eens per 4 jaar gehouden en eerdere edities vonden plaats in Bilbao, Marseille, Evanston en Istanbul. Speltheorie is een wiskundige discipline waarin het nemen van beslissingen centraal staat. Het gaat om modellen van conflict, concurrentie en samenwerking waarbij elk van de verschillende partijen haar eigen individuele doelstellingen nastreeft. Het maatschappelijk belang van dit onderzoeksveld wordt geïllustreerd door de vele speltheoretici die een Nobelprijs voor de Economie hebben ontvangen: Nash (bekend van de film ‘A Beautiful Mind’), Selten, Harsanyi (1994), Aumann, Schelling (2005), Hurwicz, Maskin, Myerson (2007), Roth, Shapley (2012), en Tirole (2014). Drie van deze Nobellaureaten zullen ook spreken op het congres.