ITEM Grensoverschrijdend nieuws

30%-regeling krijgt alsnog overgangsrecht

 

In de nota van wijziging Belastingplan 2019 heeft de staatssecretaris van financiën aangekondigd dat de verkorting van de 30% regeling van 8 naar 5 jaar alsnog een periode met overgangsrecht krijgt. De nieuwe duur van de regeling hangt af van de huidige einddatum.

Vergoeding
De 30%-regeling biedt werknemers uit het buitenland onder voorwaarden de mogelijkheid om maximaal 30% van hun salaris belastingvrij te ontvangen. Dit ter compensatie van extra kosten die deze werknemers maken om in Nederland te kunnen werken. De duur van deze regeling wordt per 1 januari 2019 verkort van maximaal acht jaar naar vijf jaar.

Overgangsrecht
In de eerdere versie van het belastingplan was geen overgangsperiode opgenomen. Wel was er een uitzondering voor schoolgelden voor vergoeding van internationale scholen. Deze uitzondering is door het overgangsrecht overbodig geworden. De nieuwe duur van de regeling is afhankelijk van de huidige einddatum. Als deze in 2019 of 2020 is, dan blijft deze onveranderd, als deze valt in 2021, 2022 of 2023, dan wordt de nieuwe einddatum 31 december 2020. Alle latere einddata worden met drie jaar verkort.

Dit nieuwsbericht werd door het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility / ITEM geplaatst in het kader van nieuws met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z19953&did=2018D52376

Meer van ITEM

  • De integratie van de EU is de droom van een Europa zonder grenzen. Belgische en Duitse grensgebieden zijn voor duizenden mensen in Maastricht een integraal onderdeel van hun dagelijks leven. Hoewel er geen paspoortcontroles meer zijn, zitten de verschillen in wetgeving de verwezenlijking van de...

  • Rechtswetenschapper Amy Azhar over de onbedoelde gevolgen van mogelijke nieuwe wetgeving die de instroom van buitenlandse studenten in Nederland moet beperken.

  • Met groot genoegen kondigen wij de livegang van onze nieuwe website aan. De nieuwe website heeft als doel te dienen als platform voor informatie over al onze grensoverschrijdende activiteiten zodat u als bezoeker op een gemakkelijke manier alles te weten kunnen komen over onze lopende...

More news items

Lees ook