Nieuws

 • Legal Classroom

  Meer plezier in de legal classroom

  22-11-2017

  Het beroep advocaat, de juridische dienstverlening, ja de hele arbeidsmarkt van de toekomst verandert radicaal en vraagt om nieuwe, 'softe', vaardigheden. Er is daarom een onderwijsrevolutie nodig, waaraan innovatieve technologie een belangrijke bijdrage kan leveren, stellen Bram Akkermans, Catalina Goanta en Gwen Noteborn van de faculteit Rechten. Zij integreren simulaties, virtuele werelden en hologrammen in hun onderwijs. “Innovatief onderwijs zit in ons DNA.”

 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  13-11-2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

 • UM presenteert eerste resultaten Employability Programma

  08-11-2017

  Op woensdag 8 november organiseerde de Universiteit Maastricht (UM) de Employability Inspiratie & Improvisatie Dag. Daar werden de eerste resultaten gepresenteerd van het UM Employability Programma, dat studenten helpt bij de voorbereiding op hun carrière na de universiteit.

 • Alumni coaches helpen (recent) afgestudeerden met de volgende stap in hun (werkende) leven

  08-11-2017

  Met 30 deelnemers, 11 nationaliteiten en 10 bijzonder gemotiveerde alumni coaches vond op 7 november een uitverkocht en levendig Coachcafé plaats.

 • gerjo kok

  “Goede review is en blijft belangrijk”

  02-11-2017

  “De vraag is of we zonder commerciële uitgevers kunnen. Misschien, maar dan moeten we een waterdicht systeem voor reviews neerzetten.”

 • Balance Belt

  Eindelijk weer op de planken dankzij Evenwichtsriem

  31-10-2017

  Vier patiënten verlost van evenwichtsproblemen dankzij deelname Universiteitsfonds Limburg aan Zweit Veur Leid

 • Keuzemodel 2017

  31-10-2017

  Wilt u voor het jaar 2017 nog gebruik maken van het keuzemodel dan dient u het formulier/de verklaring voor 1 december 2017 op te sturen naar Finance, afdeling PSA, DUB30. Formulieren/verklaringen ontvangen na 1 december 2017 worden niet meer in behandeling genomen.

 • Bevindingen Lancet Commissie naar Vervuiling en Gezondheid gepresenteerd op UM Campus Brussel

  23-10-2017

  Op donderdag 26 oktober wordt op de UM-campus in Brussel een speciale press briefing georganiseerd rond het Lancet-rapport, die ook te volgen zal zijn via een livestream.

 • Vlaggen_NL_BE_DE

  Beperking heffingskorting in Nederland werkende grenswerkers: getoetst op grenseffecten?

  23-10-2017

  In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 wordt voorgesteld om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse grenswerkers alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen te laten toepassen waarop niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Met name Belgische en Duitse grenswerkers gaan waarschijnlijk van deze maatregel nadeel ondervinden. Kortom, het lijkt erop dat ten aanzien van dit voorstel geen grenseffectentoets heeft plaatsgevonden.

 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Regeerakkoord: Belang voor grensregio's

  13-10-2017

  Expertisecentrum ITEM is zeer positief gestemd dat in het regeerakkoord aandacht is voor het regionale belang. In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er actie ondernomen wordt om belemmeringen in grensregio's aan te pakken het belang van samenwerking met Duitse en Belgische overheden benadrukt. Expertisecentrum ITEM kan een structurele bijdrage leveren bij het aanpakken van de grensoverschrijdende obstakels en meedenken over beleidsmatige oplossingen die in wetgeving meegenomen kan worden.

Abonneren op Nieuws