Prof Dr Ir Matty Weijenberg, Ph.D. (M.P.)

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Het moleculair epidemiologisch onderzoek binnen de leerstoelgroep richt zich op leefstijlfactoren in relatie tot de incidentie en prognose van dikke darmkanker waarbij rekening wordt gehouden met tumor heterogeniteit, genetische variatie en moleculaire markers, en op leefstijlfactoren in relatie tot de kwaliteit van leven van patiënten die dikke darmkanker hebben overleefd. Het onderzoek is voornamelijk ingebed in prospectieve cohortonderzoeken, namelijk de Nederlandse Cohort Studie naar voeding en kanker (NLCS) vooral gericht op de etiologie en prognose van kanker en de Energie voor het leven na ColoRectaalkanker studie (de EnCoRe-studie) vooral gericht op de prognose en kwaliteit van leven na de diagnose van kanker.