Laurens Kemp, MSc (L.T.)

Laurens is sinds 1 februari 2021 werkzaam bij de afdeling klinische psychologie als promovendus. Hij werkt hier aan onderzoek naar het gebruik van verschillen in het leren van appetitieve en aversieve associaties als transdiagnostische marker voor mentale stoornissen. Hierbij staat hij onder supervisie van Katrijn Houben, Anita Jansen en Tom Smeets. Dit project is deel van het NWO Zwaartekracht project.