Kim Kuypers (K.P.C.)

Kim PC Kuypers is als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit Maastricht, Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, waar zij in 2007 promoveerde. Haar belangrijkste doel is het begrijpen van de neurobiologie die ten grondslag ligt aan flexibele cognitie, empathie en welzijn. Om dit te bereiken maakt ze gebruik van een psychofarmacologisch model, waarbij ze de (sub)acute en langer durende effecten van psychedelica op deze gedragingen en hun onderliggende biologie bestudeert. Ook doet ze survey-onderzoek om de motieven voor psychedelisch gebruik en de ervaren effecten te begrijpen, en ontwikkelt ze nieuwe paradigma's om cognitieve flexibiliteit en empathie op een meer ecologisch verantwoorde manier te bestuderen.