Iskander de Bruycker (I.W.P.)

Iskander De Bruycker is Universitair Docent in EU politiek en beleid aan de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen burger, beleid en lobbygroepen in de Europese Unie. Hij was eerder verbonden aan de European Universiy Institute (Firenze) en de Universiteiten van Antwerpen, Amsterdam en Aarhus. Zijn onderzoek werd gefinancieerd door het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO), le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en ACCESS Europe. Hij doceert vakken omtrent Europese politiek, onderzoekstechnieken, belangengroepen en lobby strategieën. Iskander zetelt in het bestuur van de Vlaamse Politicologenvereniging (VPW) en de Europese Vereniging Voor Belangengroeponderzoekers. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen in 2015.