Iskander de Bruycker (I.W.P.)

Dr. Iskander De Bruycker is Universitair Hoofddocent in EU politiek en beleid aan de Universiteit Maastricht. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen burger, beleid en lobbygroepen in de Europese Unie. Hij was eerder verbonden aan de European Universiy Institute (Firenze) en de Universiteiten van Antwerpen, Amsterdam en Aarhus. Zijn onderzoek werd gefinancieerd door het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO), le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Iskander is Programmadirecteur van de MA European Public Affairs en hij leidt het door het NWO-gefinancierde VIDI-project “ACCESS4ALL”.