Stages

De Universiteit Maastricht (UM) moedigt bachelor- en masterstudenten aan om stage te lopen, in Nederland of waar ook ter wereld. Bij de UM zien we stages als een mogelijkheid om werkervaring op te doen. De studenten krijgen er ook studiepunten voor.

 • Vier soorten stages
 • Stagemogelijkheden per faculteit
 • Wat kunt u van UM-studenten verwachten?
 • Wat verwachten wij van u?

Vier soorten stages

Afhankelijk van de leerdoelen  bieden we onze bachelor- als masterstudenten vier soorten stages aan:

 1. Praktijkstage – studenten doen relevante en noodzakelijke werkervaring op​
  Tijdens een praktijkstage doen studenten ervaring op met werkzaamheden die nauw verbonden zijn met hun studie. Het brengt studenten in contact met potentiële werkgevers en helpt hen bij het ontwikkelen van competenties die niet alleen noodzakelijk zijn, maar die ook als vereisten zijn vastgelegd in nationale en beroepsrichtlijnen.
   
 2. Onderzoeksstage – studenten doen wetenschappelijk onderzoek​
  Onderzoeksstagiaires worden actief betrokken bij (een deel van) de empirische onderzoekscyclus.
   
 3. Jobtaster – studenten doen gedurende een korte periode werkervaring op bij een organisatie, om een indruk te krijgen van de verschillende functies en om uit te zoeken of een dergelijke organisatie bij hun ambitie past​
  Jobtasters zijn korte stages die  studenten de mogelijkheid geven om gedurende 8 weken in de praktijk aan de slag te gaan en zo kennis te vergaren en inzichten te verwerven. Studenten moeten voor een jobtaster solliciteren bij het Bureau Stages van hun faculteit. Na voltooiing van deze korte stage schrijven de studenten een rapport, waarin ze ingaan op hun leerdoelen en de manier waarop de jobtaster daaraan heeft bijgedragen.
   
 4. ...@work
  In het tweede jaar van hun studie gaan getalenteerde en gemotiveerde bachelorstudenten werken bij (internationale) organisaties in de Euregio Maas-Rijn. Tijdens dit twee jaar durende werk/studieprogramma gaan studenten aan de slag met uitdagende taken die in het verlengde liggen van hun leerplan. Studenten worden begeleid door een leidinggevende van het bedrijf én een van onze stagebegeleiders. Naast hun …@work-programma volgen studenten hun reguliere vakken en leggen zij examens af.
  Momenteel is …@work onderdeel van het bachelorprogramma Data Science and Knowledge Engineering.

Stagemogelijkheden per faculteit

Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE)

Faculty of Arts and Social Sciences

Vaardigheden, kennis en competenties

Door hun opleiding begrijpen studenten van de Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) hoe europeanisering, globalisering, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, politieke verandering en culturele vernieuwing zich tot elkaar verhouden. Ze zijn geïnteresseerd in de manieren waarop samenlevingen met deze uitdagingen omgaan zoals herdenkingsrituelen, governance-technieken, kennismanagementstrategieën, technologieën en manieren om om te gaan met diversiteit en ongelijkheid.

Beschikbaarheid van de studenten​

Bachelor

 
Arts & Culture een facultatieve stage van september tot januari
European Studies een facultatieve stage van september tot januari
Digital Society een facultatieve stage van september tot januari
Master  
European Public Affairs een verplichte stage van april tot juni
Onderzoeksmaster​  

Cultures of Arts, Science and Technology

een verplichte stage van september tot januari
Alle andere masters een facultatieve stage van februari tot maart

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Vaardigheden, kennis en competenties​

Studenten van de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences (FHML) worden opgeleid tot onafhankelijk denkende en flexibele professionals, die hun hele leven lang kennis vergaren en een brede, zeer goed geïnformeerde kijk hebben op gezondheid en gezondheidszorg. Ze verwerven de vaardigheden, kennis en competenties die ze nodig hebben om op een succesvolle wijze te kunnen functioneren in zowel gezondheidsgerelateerde beroepen als in de wetenschap, in een internationale samenleving die continu onderhevig is aan demografische, technologische, maatschappelijke en wetenschappelijke veranderingen.

Beschikbaarheid van de studenten

Bachelor  
European Public Health van februari tot medio juli
Gezondheidswetenschappen van februari tot medio juli
Master  
Biomedical Sciences junior praktijkopleding van medio april tot medio juli
Biomedical Sciences senior praktijkopleding van november tot medio juli
Epidemiology van medio april tot medio juli
Governance and Leadership in European Public Health van medio april tot medio juni
Health Education and Promotion      van medio april tot medio juli
Health Food Innovation Management van januari tot medio juli
Health Care Policy and Innovation Management van medio april tot medio juli
Human Movement Sciences  van februari tot medio juli
Mental Health (NL)     van februari tot medio juli
Research Master Health Sciences (part-time) van september tot medio juli
Work, Career and Health van medio april tot medio juli


Houd er rekening mee dat FHML- in september gaan uitkijken naar mogelijke stages.
Als u FHML-studenten wilt inzetten, neemt u dan contact op met Mariette Cruijssen.

Faculty of Psychology and Neuroscience

Studenten van de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) zijn geïnteresseerd in de menselijke hersenen en het menselijk gedrag. Ze benaderen het brede onderzoeksgebied van de psychologie vanuit een biologisch en cognitief perspectief. Tijdens hun opleiding bestuderen ze mentale processen als taal, geheugen, denken en perceptie, doen ze kennis op over wat er ten grondslag ligt aan onze gedragingen en leren ze hoe je hersenactiviteit kunt meten met behulp van een MRI-scanner. Vier onderzoeksvelden staan tijdens de opleiding centraal: cognitieve neurowetenschap, klinische psychologie, neuropsychologie en psychofarmacologie, en arbeidspsychologie en sociale psychologie.

Procedure:
Neem contact op met de stage-coördinatoren van FPN als u graag FPN zou willen inzetten. Ze helpen u graag bij uw aanvraag en leggen uit hoe het AskSpy-systeem van de faculteit werkt.

Availability of students

Bachelor's: Geen Stages
Master:  
Psychology een onderzoeksstage van februari - juli
Forensic Psychology een onderzoeksstage vanaugustus – januari of februari - juli 
  een onderzoeks- en klinische stage
medio augustus - juni
  een klinische stage – in totaal 13 weken gedurende het jaar
Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience en onderzoeksstage vannovember – medio juli

 

Faculty of Law

Vaardigheden, kennis en competenties​Studenten van de Faculty of Law (FL) bereiden zich voor om uitmuntende juristen te worden. Ze hebben brede kennis van nationale rechtsstelsels, Europese wetgeving en rechtsvergelijking. Daarnaast hebben ze diepgaande inzichten in de functie van het recht in de maatschappij en in andere vormen van regelgeving, conflictoplossing en conflictvermijding.

Beschikbaarheid van de studenten

Bachelor een facultatieve stage van 4 tot 8 weken
(het hele jaar mogelijk)
Master een facultatieve stage van 4 tot 8 weken
(het hele jaar mogelijk)

Als u graag studenten van de Faculty of Law zou willen inzetten, stuur dan een e-mail naar het stagebureau

School of Business and Economics

Vaardigheden, kennis en competenties​

Vanuit een internationale invalshoek hebben studenten van de School of Business and Economics (SBE) brede kennis van de volgende onderzoeksgebieden: econometrie, business intelligence en data science, bedrijfseconomie, arbeidseconomie, organisatiekunde, learning and development, consultancy, management, fiscale economie, international business en opkomende markten.

Beschikbaarheid van de studenten​

Bachelor  
Alle bachelorprogramma’s een facultatieve stage binnen het leerprogramma van 6-14 weken; kan op ieder moment mee begonnen worden
  een facultatieve extracurriculaire stage van minimaal 2 en maximaal 6 maanden; hiermee kan op ieder moment wordenbegonnen
Emerging Markets Specialisation een verplichte stage; minimaal van februari-juni, maximaal van februari-september
Master een facultatieve extracurriculaire stage van minimaal 2 en maximaal 6 maanden; hiermee kan op ieder moment worden begonnen
  een facultatieve parttime stage in het kader van het Thesis Internship Program (masterscriptie-programma); begint in september of februari; minimaal 3 en maximaal 6 maanden

Als u graag SBE-studenten  zou willen inzetten, neem dan contact op met het stagebureau. Het stagebureau verleent na maximaal tien werkdagen goedkeuring aan uw stagevoorstel, of keurt dit af.

University College Maastricht

Vaardigheden, kennis en competenties​Studenten van het University College Maastricht (UCM) kunnen kiezen uit meer dan 150 verschillende vakken op het gebied van de geesteswetenschappen, maatschappijwetenschappen en andere wetenschapsgebiedenOp deze manier werken ze, met ondersteuning van betrokken medewerkers, aan een academisch profiel waarmee ze hun doelen kunnen bewerkstelligen. Studenten kunnen zich focussen op een bepaald vakgebied (zoals bijvoorbeeld psychologie, economie, geschiedenis of biologie), of kiezen voor vakken rond een combinatie van thema’s of vakgebieden. Een curriculum kan bijvoorbeeld bestaan uit vakken op het gebied van economie, recht en internationale betrekkingen, of sciences en psychologie, of cultuurstudies en geschiedenis. In het Engels staat er als laatste simpelweg Sciences – het UM-woordenboek heeft er geen NL voor the Humanities, Social Sciences and SciencesIn het Engels staat er weer simpelweg sciences – misschien maar Engels laten?

 

Beschikbaarheid van de bachelorstudenten​

Stage toegepast onderzoek (Applied Research Internship - ARI)
Organisaties kunnen casussen of vraagstukken aandragen waar studenten tijdens een ARI mee aan de slag gaan. De studenten werken  individueel of in kleine teams, ze verrichten onderzoek en doen aanbevelingen aan de klant. Gedurende twee periodes van 7 weken combineren studenten hun ARI-project met  het volgen van hun reguliere vakken. Tijdens deze periodes zijn ze 8 uur per week beschikbaar. In de afsluitende maand kunnen ze fulltime werken in het kantoor van de klant.
Wanneer: februari - juni of september - januari

ThinkTank project
In 4 weken tijd gaat een groep van 8 tot 10 studenten aan de slag met een complex of multidimensionaal probleem of vraagstuk dat door u wordt aangedragen. Ze analyseren het, verrichten onderzoek en doen aanbevelingen.
Wanneer: juni of januari

Als uw organisatie een project heeft waarvoor u (een) UCM-student(en) zou willen inzetten, neem dan contact op met het ARI/ThinkTank-bureau via +31 (0)43 388 54 72 of ucm-RBL@maastrichtuniversity.nl

Wat kunt u van UM-studenten verwachten?

 • ze beschikken over  gedegen wetenschappelijke kennis en zijn daarnaast praktijkgericht, waardoor ze makkelijk  kunnen switchen tussen  hun studie en uw organisatie;
 • ze zijn opgeleid om oplossingen te creëren voor reële problemen en gewend aan het werken in teams. Beide elementen zijn grondbeginselen van ons innovatieve leermodel Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), waardoor onze studenten leren hoe ze theorieën op een praktische manier kunnen toepassen en  uitstekende analytische, communicatieve en projectmanagementvaardigheden verwerven;
 • ze zijn gewend aan onze International Classroom, ze studeren met mensen met verschillende culturele achtergronden in de onderwijsgroepen  waardoor ze leren om vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Daardoor zijn ze goed voorbereid op de snelle veranderingen op de huidige wereldwijde arbeidsmarkt;
 • onze studenten en alumni zijn uitstekend op de hoogte van de meest recente technieken en ontwikkelingen binnen uw vakgebied.

Wat verwachten wij van u?

 • een werkplek voor onze studenten die voldoet aan de eisen van uw organisatie;
 • ondersteuning van onze studenten waar nodig; de details van die ondersteuning worden uitgelegd in de richtlijnen van de verschillende programma’s;
 • onze studenten moeten ten minste 75% van hun stageperiode aanwezig zijn; omdat stages in de eerste plaats een leerervaring voor hen zijn, maakt het aanwezig zijn in uw organisatie integraal onderdeel uit van deze ervaring;
 • we vragen niet om een stagevergoeding; hierover kunt u zelf en samen met de student beslissen. In het stagecontract wordt dit daarom opengelaten;
 • we gebruiken een standaard stagecontract; in dit contract staat de ‘plicht tot zorg’ voor onze studenten omschreven en staan alle juridische richtlijnen;
 • in overeenstemming met de Nederlandse wet bent u aansprakelijk voor schade die is toegebracht aan of veroorzaakt door onze studenten tijdens hun stage. Het is studenten niet toegestaan om stage te lopen bij organisaties die onvoldoende verzekerd zijn.