Dr Gijs Goossens (G.H.)

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Onderzoeksgebied

Gijs Goossens is hoogleraar Cardiometabole Fysiologie van Obesitas bij de vakgroep Humane Biologie (NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism). Zijn onderzoek richt zich met name op de bijdrage van vetweefseldysfunctie aan metabole verstoringen in obesitas, met nadruk op insulineresistentie. De mogelijkheden om met behulp van verschillende interventies (o.a. bewegings-, voedings- en farmacologische interventies) de vetweefselfunctie en het metabolisme te verbeteren in mensen met obesitas worden onderzocht, waarbij gezond ouder worden het uiteindelijke doel is. Daarnaast wordt onderzocht wat het effect van (een verhoogde of verlaagde hoeveelheid) zuurstof is op het functioneren van het vetweefsel, de spieren en de lever in relatie tot verstoringen in de stofwisseling.

 

Innovatieve technieken

Om een beter inzicht te verkrijgen in obestas-gerelateerde verstoringen in het metabolisme maken we gebruik van innovatieve in vivo technieken, analyses in vet- en spierbiopten, en mechanistische celexperimenten. Voorbeelden hiervan zijn hyperinsulinemicsche-euglycemische clamps, microdialyse, indirecte calorimetrie, arterio-veneuze concentratieverschillen over vetweefsel en skeletspier, doorbloeding van vetweefsel en de skeletspier, immunohistochemie, RT-PCR, microarrays, Western blotting en humane celexperimenten.

 

Publicaties

https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/en/persons/gijs-goossens(30f4d94f-da89-4923-9ebe-ae04e0bcd130)/publications.html