Dr G. Koekoek

Uitgebreid profiel is alleen beschikbaar in Engels.

Universitair docent bij het Maastricht Science Programme, waar hij colleges geeft in theoretische natuurkunde, bijdraagt aan het curriculum, en onderzoek doet op het gebied van gravitatiegolven, in nauwe samenwerking met Nikhef (het nationaal instituut voor subatomaire fysica) en de LIGO/Virgo collaboratie (het wereldwijde samenwerkingsverband voor onderzoek naar gravitatiegolven en hun detectie).