17 mrt 2017

Wetenschappelijk onderzoek in de forensische geneeskunde, to be or not to be

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor de ontwikkeling van een vakgebied. Het afgelopen jaar heeft Zon MW een verkenning uitgevoerd naar de stand van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde. Uit deze verkenning komt naar voren dat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische geneeskunde plaatsvindt, maar dat met name de positionering van dat onderzoek binnen ofwel het medische domein ofwel het juridische domein moeilijk is. Er is dringend behoefte aan meer fundamenteel en epidemiologisch onderzoek, ten einde meer evidence based te kunnen werken in de forensische geneeskunde. Die evidence is niet alleen van belang voor het forensisch geneeskundige werk, maar zeker ook voor het aanleveren van evidence based rapporten aan het strafrecht.

Programma

Dagvoorzitter: Prof. Maurice Zeegers
Locatie: Feestzaal (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bouillonstraat 1-3)​

13.00u Inloop
13.30u Inleiding door de voorzitter M. Zeegers
13.40u Prof. Paul Hofman presenteert op feestelijke wijze resultaten van de verkenning van ZonMW 
14.00u Flitspresentaties AIO’s
14.15u Panel met Prof. Udo Reijnders (Amsterdam), Maurice Aalder (Amsterdam), Maurice Zeegers (Maastricht) en Michel Smitshuis (NRGD) voor reflectie op het nut van wetenschap voor het onderwijs en de kwaliteit van forens. med. rapportage en het belang van samenwerking
14.55u Flitspresentaties AIO’s
15.10u Prof. Rick van Rijn (Amsterdam) in dialoog met voorzitter over vervolgstappen, randvoorwaarden en taskforce
15.25u Afsluiting door de voorzitter