7 feb 19:30
- 22:30
UM Star Lecture in Maastricht

Voeding als medicijn

Gezonde voeding als leefstijl is belangrijk, zoals blijkt uit de opkomst van de leefstijlgeneeskunde. Maar voeding kan nog meer als onderdeel van een integrale behandeling van ziekte. De wereld van de geneeskunde richt zich steeds meer op personalized medicine en daar liggen grote kansen voor de inzet van voeding. Zowel het chronisch zieke orgaan of een kwaadaardige tumor als daarop gerichte complexe chirurgische en medische interventies kunnen een aanslag zijn op de gesteldheid van de patiënt. Met uitgebalanceerde voeding, volledig gericht op zowel metabole ontregelingen als het weerbaarder maken van de patiënt, kan veel winst worden geboekt in de effectiviteit van sommige ‘medische’ interventies door verbetering van de voedingstoestand. Professor Schols bespreekt hoe Maastrichts onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie van voeding bij de behandeling van ziekte.

Over de spreker

Annemie Schols

Annemie Schols is sinds 2004 hoogleraar aan de Universiteit Maastricht met als leeropdracht: ‘Voeding en metabolisme bij chronische ziekten. Ze is sinds 2006 ook wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool NUTRIM aan het Maastricht UMC+ (www.maastrichtuniversity.nl/nutrim). Om de vertaalsslag van nieuwe wetenschappelijke inzichten in voeding en metabolisme te versnellen in de gezondheidszorg, richtte ze in 1998 de stichting MINT op (www.mintonline.org).

Professor Schols is Principal Investigator van een translationeel onderzoeksprogramma naar metabole ontregelingen bij chronische longziekten en longkanker met specifieke aandacht voor ongewenst gewichtsverlies en spierzwakte. Vergelijkend onderzoek binnen deze ziektebeelden biedt nieuwe inzichten in generieke en specifieke determinanten en mechanismen. Deze inzichten zijn de basis voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe voedingsinterventies met een focus op multimodale behandelstrategieen. Ze heeft tot op heden > 300 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en haar onderzoek wordt veel geciteerd (H index = 85; Google Scholar: A.Schols).

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.