12 dec 2018

Privatissimum formeel belastingrecht

De heer Eugène Rosier verbonden aan Thuis partners, de heer Jo Augustin verbonden aan de Belastingdienst Limburg en mevrouw Nadine Gorissen verbonden aan Maastricht University hebben het idee opgevat om een "privatissimum" formeel belastingrecht te organiseren.

"Formeel belastingrecht"

Wij verstaan hieronder:

 • AWR en Awb gerelateerde problematiek (van het doen van aangiften via controle tot boete en alles wat daar tussen zit)
 • Invordering
 • Procesrecht en Europeesrechtelijke invloeden

 

De leidende gedachte achter het privatissimum is dat professionals werkzaam in het "veld" van het formele belastingrecht en kantoorhoudende in Limburg samen komen om na een inleiding verzorgd door één van de deelnemers, frank en vrij te discussiëren over het betreffende onderwerp. Dat betekent dat de deelnemers een zekere basiskennis dienen te bezitten en bereid zijn om actief te participeren. De gedachte achter het privatissimum is dus "brengen en halen" van kennis. Dit in tegenstelling tot een gebruikelijk seminar.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Ambtenaren van de Belastingdienst
 • Advocaten(-belastingkundigen)
 • Belastingadviseurs
 • Medewerkers en gemotiveerde masterstudenten van Maastricht University
 • Leden van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Locatie en datum

Het zevende privatissimum formeel belastingrecht vindt plaats op woensdag 12 december 2018 van 16.00 tot 18.00 uur. De locatie is ruimte D.0.221 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University (Bouillonstraat 1-3, Maastricht).

Het onderwerp

Het onderwerp is “op de zaak betrekking hebbende stukken”

In een bestuursrechtelijke procedure dienen de op de zaak betrekking hebbende stukken te worden overlegd (art. 8:42 Awb). Wat zijn echter op de zaak betrekking hebbende stukken en hoe moet omgegaan worden met elektronische stukken? De Hoge Raad heeft hierover uitspraak gedaan in zijn arrest van 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672. Hierin zijn vuistregels geformuleerd.

Tijdens dit privatissimum zal een lezing gegeven worden door mr. Robin van de Wetering, specialist formeel belastingrecht bij de belastingdienst. Hij zal aan de hand van relevante jurisprudentie aan de orde stellen wat op de zaak betrekking hebbende stukken zijn. Na de theoretische behandeling kunnen de participanten vrij discussiëren over dit onderwerp aan de hand van verschillende praktijkcasussen.

Kosten en aanmelding

Aan dit privatissimum zijn in beginsel geen kosten verbonden.

Bij deelname graag vóór 28 november a.s. aanmelden via het volgende emailadres: privatissimum[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

Voorgaande edities

 1. Het eerste privatissimum formeel belastingrecht heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 juni 2014 van 16.00-18.00 uur. Het onderwerp was de recente uitbreiding van de vormen van daderschap voor de fiscaliteit.
 2. Het tweede privatissimum formeel belastingrecht heeft plaatsgevonden op donderdag 20 november 2014 van 16.00-18.00 uur. Het onderwerp was mediation.
 3. Het derde privatissimum formeel belastingrecht heeft plaatsgevonden op woensdag 24 juni 2015 van 16.00-18.00 uur. Het onderwerp was Europese aspecten van het formele belastingrecht.
 4. Het vierde privatissimum formeel belastingrecht heeft plaatsgevonden op donderdag 7 april 2016 van 15.00 tot 18.00 uur. Het onderwerp was de goede procesorde.
 5. Het vijfde privatissimum formeel belastingrecht heeft plaatsgevonden op op woensdag 21 juni 2017 van 16.00 tot 18.00 uur. Het onderwerp was sfeerovergang.
 6. Het zesde privatissimum formeel belastingrecht heeft plaatsgevonden op woensdag 25 oktober 2017 van 16.00 tot 18.00 uur. Het onderwerp was informatieverzoeken en sfeerovergang.

Inlichtingen

Maastricht University, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht Centre for Taxation
mr. dr. N.H.A. Gorissen
Postbus 616
6200 MD Maastricht

043 - 3883172 / 043 - 3883148
nadine.gorissen[at]maastrichtuniversity[dot]nl

Bereikbaarheid locatie:
Indien u met het openbaar vervoer komt, kunt u de locatie bereiken per bus vanaf het Centraal Station Maastricht:
Buslijnen 3 of 4 richting binnenstad. U stapt uit aan de Bouillonstraat.
Wanneer u geen gebruik maakt van het openbaar vervoer adviseren wij u aan gebruik te maken van de overdekte parkeergarage van Q-Park Vrijthof.