8 jun 2017
“Vrezen of voorkomen?”

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid

De laatste jaren is er maatschappelijk steeds meer aandacht voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Met de concept wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil het Ministerie van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling vergroten. De rechtszaken rond aansprakelijkheid bij Meavita en Vestia zijn recent geschikt. Juristen en verzekeraars wijzen bestuurders en toezichthouders steeds vaker op hun risico’s voor aansprakelijkheid.