1 jun 2017

Conferentie Small Data, Big Data en Immigranten in Limburg

Voorlopig programma

10.45 - 11.15 Inloop met koffie en vlaai - Beatrixzaal
11.15 - 11.30 Welkom en inleiding: Leonie Cornips (UM/Meertens Instituut) en Hans Schmeets (UM/CBS)
11.30 - 11.50 Small Data, Big Data en het CBDS: Magchiel van Meeteren (CBS) en Hans Schmeets (UM/CBS)
11.50 - 12.10 Euregionale en Urban Data Centers: Robert Hermans en Johan van der Valk  (CBS)
12.10 - 12.30 Migratie naar, uit en binnen Limburgse gemeenten: Jeroen Ooijevaar en Han Nicolaas (CBS)
12.30 - 13.15 Discussieronde 1: Problematiek en Data - Discussieleider: Sofie DeBroe (CBS)
13.15 - 14.00 Lunch - bedrijfsrestaurant
14.00 - 14.15 Het belang van interculturele communicatie : Jan ten Thije (UU) en Leonie Cornips  (UM/Meertens Instituut)
14.15 - 14.30 Meertalige communicatie op werkplekken in de grensregio: Daan Hovens (UM)
14.30 - 14.45 Meertaligheid in het VMBO onderwijs: Pomme van de Weerd (UM)
14.45 - 15.00 Problemen, uitdagingen en oplossingsrichtingen in Limburgse gemeenten, vanuit het perspectief van de immigranten: Jos Coesmans (Poolse Raad, Horst)
15.00 - 15.15 Problematiek en beleid in Limburgse gemeenten
15:15 - 15:30 Verhuismobiliteit van immigranten: Marloes de Hoon (UM/CBS)
15.30 - 15.45 Koffiepauze
15.45 - 16.30 Discussieronde 2: Oplossingsrichtingen met Data Discussieleider: Maarten Vink (UM)
16.30 - 16.45 Afsluiting: Robert Hermans (CBS)
16.45 Borrel – bedrijfsrestaurant

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met prof. Leonie Cornips <leonie.cornips[at]maastrichtuniversity[dot]nl> en/of prof. Hans Schmeets <H.Schmeets[at]cbs[dot]nl> .

SVP voor 20 mei a.s. per email aan <H.Schmeets[at]cbs[dot]nl> aangeven of u wenst deel te nemen aan de conferentie. Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.