12 mrt 2020

UITGESTELD | Conferentie: Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s

Inhoud

Op basis van CBS-data zal tijdens de conferentie een algemeen beeld geschetst worden van bedrijven waar meertaligheid en flexibilisering een rol speelt. Daarnaast is er aandacht voor een metaalbewerkingsbedrijf in Noord-Limburg, waar gedurende een lange periode etnografisch onderzoek naar communicatieprocessen is gedaan.
Concrete vragen die zullen worden besproken, zijn:

  • Hoe wordt er in de dagelijkse praktijk met en tussen werknemers gecommuniceerd in laaggeschoolde werkplekken?
  • Welke uitdagingen spelen hierbij een rol, en hoe verhoudt de praktijk zich tot het officiële of informele taalbeleid van de bedrijven?
  • Zijn communicatiepraktijken, uitdagingen en beleidsmaatregelen anders in laaggeschoolde werkplekken dan elders, en zo ja, welke factoren spelen hierbij een rol?
  • Welke verschillen en overeenkomsten zijn er bij bedrijven in de landbouw, de logistiek, de industrie en de bouwsector in Limburg?
  • Zijn communicatiepraktijken, uitdagingen en beleidsmaatregelen anders in grensregio’s dan elders, en zo ja, welke factoren spelen hierbij een rol?
  • Welke best practices bestaan er op de werkvloer?
  • Hoe bruikbaar zijn CBS-data voor het verkennen en oplossen van deze problematiek?
  • Hoe kan (wetenschappelijk) onderzoek oplossingsrichtingen aandragen?
  • Wat zijn eventuele politieke implicaties?

Programma 

Voorzitter:​Jos Schiepers (CBS) 

09.45 - 10.30 u Inloop met koffie & vlaai
10.30 - 10.40 u Welkom
10.40 - 11.10​ u De uitdaging van meertaligheid op werkplekken
Marianne Starren, RU  
11.10 - 11.50 u

Paneldiscussie: Meertaligheid in de praktijk
o.a. Lambert Weijs (StartPeople)
Discussieleider: Jos Schiepers, CBS​

11.50 - 12.00​ u Pauze
12.00 - ​12.20 u

Meertaligheid in de bouw
Jan ten Thije, UU & Emmy Gulikers, UU

12.20 -​ 12.40 u

Meertaligheid in de mijnen
Leonie Cornips, UM / KNAW & Nantke Pecht, UM

12.40 - 13.00 u

Diversiteit van immigranten op werkplekken
Martine de Mooij, CBS & Hans Schmeets, CBS/UM

13.00 – 13.45​ u Lunch
13.45 – 14.30 u

Communicatiepraktijken in een metaalbewerkingsbedrijf
Daan Hovens, UM 

14.30 – 15.00 u Meertaligheid bij Poolse vrachtwagenchauffeur
Bianca Dijkstra, RUG
15.00 – 16.00 u ​Paneldiscussie: De uitdagingen van meertaligheid in bedrijven en hoe hierop te antwoorden
16.00 - 16.15 u Afsluiting
16.15 u Borrel

Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact opnemen met Daan Hovens (d.hovens[at]maastrichtuniversity[dot]nl), prof. Leonie Cornips (leonie.cornips[at]maastrichtuniversity[dot]nl) en/of prof. Hans Schmeets (H.Schmeets[at]cbs[dot]nl). 

Voor organisatorische vragen: Daan Hovens (d.hovens[at]maastrichtuniversity[dot]nl)