26 mrt 2020

*AFGELAST* SYMPOSIUM 5 jaar nieuwe arbitragewet

 

SYMPOSIUM 5 jaar nieuwe arbitragewet

De organisatie zal het symposium verplaatsen naar 21 januari 2021. 

Op 21 januari 2021 (was 26 maart 2020), organiseren de rechtenfaculteiten van de universiteiten van Groningen, Maastricht, Leiden en Rotterdam in samenwerking met de Dutch Arbitration Association een symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de huidige arbitragewet.

Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de vraag of de doelstellingen van de wet zijn gehaald, of arbitrage nog wel toegankelijk is voor een bredere groep van rechtzoekenden en op de vraag welke rol mediation in combinatie met arbitrage kan spelen. Tevens zal uitgebreid worden stilgestaan bij de meest ingrijpende wijzigingen van de huidige wet ten opzichte van de oude wet en zullen innovatieve voorstellen voor feedback aan de aanwezigen worden voorgelegd.

 

Programma

13:00  

Ontvangst en registratie 

13:30

Welkom
Prof. mr. Niek Peters, hoogleraar internationale handelsarbitrage RUG en partner Cleber

13.45

De positie van de wetgever ten opzichte van arbitrage
Mr. Paulien van der Grinten / mr. Kirsten Redeker, wetgevingsjurist Ministerie van Justitie en Veiligheid

14.05

Is arbitrage nog wel interessant voor alle rechtszoekenden?
Mr. dr. Lodewijk Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad

14.25

De rol van mediation bij en naast arbitrage
Mr. dr. Peter Kamminga, associate professor VU en mediator

14.45 Pauze
15.00

Paneldiscussie I (wraking en voorlopige maatregelen)
Prof. mr. Jacomijn van Haersolte-van Hof, hoogleraar arbitragerecht Universiteit Leiden en directeur-generaal LCIA
Mr. Natalie Vloemans, partner Ploum
Mr. Camilla Perera-de Wit, secretarisgeneraal NAI
Mr. Hugo Siblesz, secretaris-generaal PCA
Heleen van Beugen, bureaumanager SGOA
Mogelijk nog een spreker vanuit de rechterlijke macht

15.50

Paneldiscussie II (vernietiging en remission)
Prof. mr. Bas van Zelst, hoogleraar geschilbeslechting en arbitrage Maastricht University en partner Van Doorne
Mr. Stan Putter, partner Conway & Partners
Mr. Reina Weening, voorzitter Raad van Arbitrage voor de Bouw
Mr. Marcel Verhagen, voorzitter UNUM en partner Docklaw
Een spreker van de KNVB wordt nader bekend gemaakt

16.40

Voorstellen voor wijzigingen van de arbitragewet met feedback vanuit de
z
aal
Prof. mr. Niek Peters, hoogleraar internationale handelsarbitrage RUG en partner Cleber
Prof. mr. Gerard Meijer, hoogleraar arbitrage en geschilbeslechting EUR, partner Linklatersen voorzitter NAI

17.15

Afsluiting
Prof. mr. Bas van Zelst, hoogleraar geschilbeslechting en arbitrage Maastricht
University en partner Van Doorne

17:30             

Borrel

 

De congreskosten zijn € 75,- voor advocaten en € 25 voor niet-advocaten.
Aan advocaten kan een certificaat van deelname worden verstrekt.
U kunt zich aanmelden via k.t.galli[at]rug[dot]nl.
Bij uw aanmelding graag uw contactgegevens vermelden en aangeven of u advocaat bent.