Elena Dimitrova, Alumna BA and MA European Studies: International Relations

Elena Dimitrova studeerde af aan de bacheloropleiding Europese studies (2016-2019) en volgde daarna in 2019-2020 ook haar master aan FASoS. Voor de masteropleiding besloot Elena European Studies te studeren: International Relations.

Toen we haar vroegen wat de studieprogramma's uniek maakte, antwoordde ze:  "Naar mijn mening is een van de beste aspecten van het programma Europese studies de interdisciplinaire aanpak en het feit dat je kunt switchen tussen verschillende onderwerpen zoals: economie, recht en internationale betrekkingen. Praktisch gezien stelt dit je ook in staat om EU-kwesties vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en eraan te werken. Voor mij heeft de Problem-Based Learning (PBL) benadering dit programma ook constructiever gemaakt, omdat het me kritisch liet denken en actief betrokken liet zijn in een internationale sfeer."

Elena kijkt met grote nostalgie terug op haar studententijd bij FASOS. Ze is van plan om de faculteit binnenkort weer te bezoeken. Toen we haar vroegen welke buitenschoolse activiteiten ze deed tijdens haar studie, vertelde ze dat ze actief betrokken was bij de Concordantia Student Association en bij de organisatie Euroteachers.

Momenteel werkt Elena als permanent vertegenwoordiger van de Bulgaarse Nationale Vergadering bij het Europees Parlement. "Ik informeer de voorzitter van de Nationale Vergadering over alles wat er in het Europees Parlement gebeurt. Ik ben verantwoordelijk voor alle interparlementaire communicatie en conferenties die EP-commissies organiseren. Ik woon de plenaire vergaderingen van het EP en de vergaderingen van de fracties bij. Ik volg ook enkele van de delegaties hier (precies de landen van de Westelijke Balkan, Oekraïne, Moldavië, Rusland, Georgië en Armenië). Met andere woorden, ik ben verantwoordelijk voor de hele communicatie en samenwerking tussen het Bulgaarse parlement en het EP. Ik woon ook vergaderingen bij die worden georganiseerd door COSAC (dat zijn de conferenties van de parlementaire commissies voor Uniezaken)."

Toen we haar vroegen hoe de studieprogramma's bij FASoS haar hebben geholpen bij haar huidige carrière, zei ze: "Ik weet dat de Universiteit Maastricht een van de beste reputaties heeft, vooral in Brussel. Laten we niet vergeten dat Maastricht de stad is die de EU heeft opgericht. FASoS heeft me niet alleen theoretische kennis bijgebracht over verschillende onderwerpen met betrekking tot de EU, maar ook de vaardigheden die ik nu toepas in mijn huidige baan. De onderzoeksgerichte aanpak, de PGO en het vermogen om in multiculturele teams te werken hebben me goed voorbereid op deze carrière.  

Elena heeft nog steeds contact met studenten en medewerkers van FASoS. "Met een aantal van hen heb ik zelfs een politieke blog opgezet waarin we zijn begonnen met schrijven over onderwerpen als buitenland en veiligheid van de EU, de integratie van de Westelijke Balkan en energiezekerheid. Ik houd ook contact met een aantal van hen die momenteel bij de EU-instellingen werken."

Juni 2022