Contractonderwijs

Bent u geïnteresseerd in het volgen van één of meerdere onderwijsblokken? Dat kan op contractbasis waardoor u kunt deelnemen aan het onderwijs en ook toetsen kunt maken. Verder biedt contractonderwijs de mogelijkheid om gebruik te maken van de Universiteitsbibliotheek en andere faciliteiten van de UM.

Het tarief voor het volgen van een onderwijsblok wordt bepaald door het aantal studiepunten (studielast) van elk onderwijsblok: € 136,- per studiepunt voor zowel bachelor- als masteropleidingen. Dit tarief is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Het inschrijvingsgeld moet uiterlijk twee weken voor de eerste onderwijsbijeenkomst zijn betaald.

Let op: Als de betaling niet voor de betreffende datum is ontvangen, kunt u worden uitgeschreven als contractant en heeft u geen toestemming om deel te nemen aan het onderwijs.

Uiterste inschrijvingsdatums 2023-2024

Inschrijving voor het onderwijs (en automatisch voor de eerste-kans-toets)
 

Onderwijsperiode

Inschrijving begint op

Registratieperiode eindigt om middernacht Nederlandse tijd

Onderwijsperiode 1

1 juni 2023

23 juli 2023

Onderwijsperiode 2

1 juni 2023

17 september 2023

Onderwijsperiode 3

1 juni 2023

12 november 2023

Onderwijsperiode 4

1 juni 2023

3 december 2023

Onderwijsperiode 5

1 juni 2023

25 februari 2024

Onderwijsperiode 6

1 juni 2023

21 april 2024

Toelatingseisen

U wordt toegelaten tot de propedeutische fase van een opleiding als u voldoet aan de toelatingseisen (bewijs van uw huidige of eerdere bacheloropleiding, een VWO-diploma of een diploma dat ten minste gelijkwaardig is aan het Nederlandse vwo-diploma, of een HBO-diploma). Toelating tot jaar 2 en 3 van een bacheloropleiding is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een propedeusediploma Nederlands Recht of alle onderdelen van de propedeutische fase van een rechtenopleiding met goed gevolg heeft doorlopen (en een getuigschrift hiervan overlegt). Uitzonderingen kunnen worden gemaakt op basis van relevante werkervaring. Voor masteropleidingen is een bachelordiploma vereist.

Wanneer u bent ingeschreven als contractstudent, kunt u het van toepassing zijnde onderwijsblok volgen. U krijgt toegang tot de Student Portal, ontvangt een tijdelijk e-mailaccount en een UM card. Ook kunt u toetsen maken en opdrachten uitvoeren. Toetsonderdelen die in het kader van contractonderwijs worden afgelegd, geven geen recht op het behalen van een diploma. Voor het met goed gevolg afleggen van een toets ontvangt u een certificaat. En tenslotte geeft contractonderwijs geen recht op studiefinanciering van de Nederlandse overheid.

Aanmelden

Het aanvraagformulier voor contractonderwijs dient vóór het verstrijken van de desbetreffende termijn te worden ontvangen. Het aanvraagformulier kunt u sturen naar: nicki.vandijk@maastrichtuniversity.nl.

Na aanmelding ontvangt u z.s.m. bericht ten aanzien van de toelating. Voor de aanmelding dienen de navolgende documenten te worden aangeleverd:

 kopie van uw paspoort of ID-kaart (geen kopie van rijbewijs) in pdf-formaat
 recente pasfoto in jpg-formaat
 gewaarmerkte kopie van uw vooropleiding
 een Nederlands visum dat geldig is op het moment van aanvraag en onderwijs (alleen voor niet-EU studenten)

Annulering

Annulering is enkel mogelijk tot 3 weken voor de start van het desbetreffende onderwijsblok. Bij annulering zullen de kosten worden gerestitueerd, minus € 50,- administratiekosten. Na het verstrijken van genoemde annuleringstermijn is restitutie niet meer mogelijk.

Aanmeldformulier

Download het aanmeldformulier.

Stuur het aanmeldformulier voor het einde van de desbetreffende inschrijftermijn naar nicki.vandijk@maastrichtuniversity.nl.

Contact

Nadere informatie over contractonderwijs kunt u verkrijgen via de contactpersoon Nicki van Dijk. Het mailadres is: nicki.vandijk@maastrichtuniversity.nl, +31 43 388 4806.