Cameratoezicht

De UM maakt gebruik van camera’s voor de volgende doeleinden:

  • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, studenten en bezoekers van de UM;
  • de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen van de UM;
  • de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen van de UM bevinden;
  • het vastleggen van incidenten; en
  • het reguleren van verkeersstromen voor studenten, medewerkers en bezoekers van de UM.

Aangezien het gebruik van camera's valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft het College van Bestuur, de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg ingestemd met het 'Reglement Cameratoezicht Universiteit Maastricht'.

  Lees het Reglement cameratoezicht.