Cameratoezicht

De UM maakt gebruik van camera’s voor de volgende doeleinden:

  • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, studenten en bezoekers van de UM;
  • de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen van de UM;
  • de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen van de UM bevinden;
  • het vastleggen van incidenten; en
  • het reguleren van verkeersstromen voor studenten, medewerkers en bezoekers van de UM.

De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. Indien er sprake is van gegronde redenen, worden de camerabeelden langer bewaard. Hier kan sprake van zijn wanneer er een incident is vastgelegd op de camerabeelden. Deze beelden worden dan bewaard zolang dat noodzakelijk is in het kader van nader onderzoek, eventueel te treffen maatregelen en tot het geconstateerde incident is afgehandeld.