Latest blog articles with tag grensoverschrijdende mobiliteit

 • 2018-interview-2018-03-19-_-julia-reinhold-02-kl.jpg

  Goed openbaar vervoer een voorwaarde voor een attractieve grensregio

  3 april 2018
  door: 
  ITEM in General, Alumni
  Mobiliteit en goed openbaar vervoer blijkt echt een voorwaarde voor een attractieve (grens)regio. Constateert ook ITEM-promovenda Julia Reinold in een interview met EurekaRail.
 • Wikimedia © Benjah - Klassiek Motorstel van de NMBS op het station van Maastricht

  Matige ov-verbindingen hinderen arbeidsmobiliteit

  16 maart 2018
  door: 
  ITEM in General, Law
  De grensoverschrijdende arbeidsmarkt stimuleren? Zorg voor goede informatievoorziening, uniformering van wet- en regelgeving, taalonderwijs en infrastructuur. Dit stelt ITEM 'ontgrenzer' Martin Unfried in een interview met EurekaRail.
 • wikimedia_zeichen_391_-_mautpflichtige_strecke_stvo_2003.svg_.png

  Tolheffing op de Duitse Autobahn: de gevolgen voor de grensregio's

  23 juni 2017
  door: 
  ITEM in Law
  Temidden van het publieke debat over de mogelijk discriminerende gevolgen van de Duitse tolheffing voor personenwagens en de verwachte inkomsten, verheffen de grensregio's hun stem over de mogelijke negatieve effecten op grensoverschrijdende interactie. Nadere beschouwing leert dat potentiële effecten mogelijk economisch, ecologisch en maatschappelijk van aard kunnen zijn. In het kader van de jaarlijkse grenseffectenrapportage, doet het ITEM Expertisecentrum onderzoek naar de te verwachten effecten in de Euregio Maas-Rijn.
 • Belasting_30 procent regeling_aan de haak

  30%-regeling afschaffen? Bezint eer ge begint!

  12 april 2017
  De 30%-regeling komt regelmatig aan de orde in zowel de jurisprudentie als de politiek. De regeling kent op dit moment roerige tijden en staat onder druk. Bij een eventuele afschaffing, waarvan mogelijk sprake is, zal aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen en mogelijke alternatieven.
Abonneren op Blog