Latest blog articles with tag GB

 • De Eerste Kamer en de sluimerende verantwoordelijkheid

  10 september 2020
  In het ongevraagde advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid komt de Eerste Kamer niet voor (al mochten Eerste Kamerleden wel meedenken). Daar is iets voor te zeggen, al is er op voor die Kamer toch wel een rol weggelegd. Die is evenewel deels 'sluimerend'. De Eerste Kamer heeft het recht op inlichtingen, met zowel de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het recht van interpellatie als het enquëterecht. Van al die rechten maakt zij echter op relatief bescheiden wijze gebruik, zeker in vergelijking tot de Tweede Kamer.
 • law_blog_bert_van_de_braak kiesstelsel

  Persoonsgebonden kiesstelsel: meer na- dan voordelen

  15 mei 2020
  Coen Brummer en Daniël Boomsma bepleitten in hun bijdrage voor het MI een kiesstelsel waarin de band tussen kiezer en gekozenen sterker wordt. Op zich is versterking van die band een lovenswaardig streven. Vraag is echter of alle consequenties wel goed in ogenschouw zijn genomen.
 • law_blog_aw_over_ecb_en_duits_hof

  Duits tegenover Europees Hof: clash der giganten of gevecht voor de bühne?

  15 mei 2020
  De uitspraak van 5 mei van het Duitse constitutionele Hof (Bundesverfassungsgericht: BVerfG) over de ontoelaatbaarheid van een opkoopprogramma (Public Sector Purchase Programme - PSPP) van de Europese Centrale Bank (ECB) zet de pennen in beweging.
 • law_blog_bert_van_de_braak

  Waarom een quorum: kamerleden zijn geen stemvee

  9 april 2020
  Nu het fysiek lastig is voor Kamerleden om samen te vergaderen en dat zelfs bijna wordt ontraden, komt de vraag op: moeten Kamerleden niet gewoon vanuit huis digitaal de presentielijst kunnen tekenen? Het voor plenaire vergaderingen grondwettelijk vereiste quorum (76 leden in de Tweede Kamer en 38 leden in de Eerste Kamer) is dan immers makkelijker te bereiken.
Abonneren op Blog