Latest blog articles with tag AB

 • Brexit blog NL 2019 - welke opties zijn er - Aalt Willem Heringa

  Het voorzienbare is gebeurd

  17 januari 2019
  En het House of Commons heeft op 15 januari met zeer grote meerderheid de Brexit overeenkomst afgewezen, in een verhouding 2/3 om 1/3. Zo’n stemming zou in veel parlementaire stelsels tot aftreden van de regering hebben geleid, vooral ook door het grote aantal leden van de regeringspartij die tegen hebben gestemd. Maar ja, door de enorme tijdsdruk op dit dossier is voorstelbaar dat er nu wel de noodzaak is van een regering. Wat nu?
 • De introductie van een wachttijd bij werkloosheidsuitkeringen_blog

  De introductie van een wachttijd bij werkloosheidsuitkeringen?

  18 december 2018
  Afgelopen week gaf het Europees Parlement groen licht om de definitieve onderhandelingen te starten tussen de Commissie, de Raad en het Parlement over de herziening van Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels en de Toepassingsverordening (EG) 987/2009. Nu ook het Parlement zijn standpunt heeft ingenomen, is de herzieningsprocedure in een nieuwe fase beland. Heikel punt blijft de specifieke samentellingsregeling voor het verkrijgen en het behoud van werkloosheidsuitkeringen.
 • Blog Aalt Willem Heringa Brexit schaakbord

  De Brexit story: scenario voor een mooie serie?

  17 december 2018
  En zo heeft Theresa May weer een fase in het Brexit proces overleefd: een door minimaal 48 leden van haar eigen fractie aangevraagde interne en geheime stemming over haar aanblijven als partijleider en dus ook als premier, overleefde ze op 12 december met 200 tegen 117 stemmen.
 • Graduation ceremonies and PhD defences

  Blog van de decaan aflevering 13: van Sinterklaas tot Sectorplan en verder

  17 december 2018
  door: 
  Jan Smits in Law
  In de afgelopen twee weken gebeurde er veel. Niet alleen hadden Sint en Piet een belangrijke boodschap voor de faculteit, bovendien kwam het Sectorplan Rechtsgeleerdheid gereed. Ook zien we uit naar de facultaire Kerstbijeenkomst op woensdag – met een verrassing.
Abonneren op Blog