Nieuwste blog artikelen

 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  De Universiteitsraad houdt niet alleen plenaire vergaderingen, waarbij alle leden van de Raad samenkomen met het College van Bestuur om formeel in te stemmen met beslissingen en advies te geven over beleidsvoorstellen. Veel werk wordt verricht in drie commissies...

 • Beste leden van de UM gemeenschap,

  Zoals elke tuinier weet, is het werk dat je doet als het buiten koud en donker is, de basis voor resultaten in het voorjaar. Zo ook bij de Universiteitsraad. De afgelopen weken is de Universiteitsraad druk bezig geweest met een reeks bijeenkomsten die hopelijk...

 • Beste leden van de UM gemeenschap,

  Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, wil ik jullie allemaal een update geven over wat de Universiteitsraad bezig heeft gehouden. Eind vorig jaar had de Raad haar halfjaarlijkse vergadering met de Raad van Toezicht (RvT). Dit is het orgaan dat door de minister...

 • Beste leden van de UM gemeenschap,

  De vergadering van de Universiteitsraad in november stond vooral in het teken van gesprekken over hoe de universiteit omgaat met spanningen in de gemeenschap in verband met de afschuwelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de universiteitsbegroting voor 2024...


 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  September markeert voor velen het begin van een nieuw hoofdstuk. Mensen in de universitaire gemeenschap beginnen in een nieuwe functie, starten nieuwe onderzoeksprojecten of schrijven zich in voor nieuwe colleges. En hoewel we soms heimwee hebben naar de rustige...

 • Beste leden van de UM Gemeenschap,

  Het einde van het academisch jaar is een drukke tijd voor ons allemaal. Projecten waar we aan hebben gewerkt worden afgerond, alles moet worden voorbereid voor het volgende academisch jaar, en we reflecteren op zowel de uitdagingen van het verleden als de kansen...