Nieuwste blog artikelen


  • Beste leden van de UM Gemeenschap,

    September markeert voor velen het begin van een nieuw hoofdstuk. Mensen in de universitaire gemeenschap beginnen in een nieuwe functie, starten nieuwe onderzoeksprojecten of schrijven zich in voor nieuwe colleges. En hoewel we soms heimwee hebben naar de rustige...

  • Beste leden van de UM Gemeenschap,

    Het einde van het academisch jaar is een drukke tijd voor ons allemaal. Projecten waar we aan hebben gewerkt worden afgerond, alles moet worden voorbereid voor het volgende academisch jaar, en we reflecteren op zowel de uitdagingen van het verleden als de kansen...