Committee day, Radboud University Partnership, Digitalization, the Leadership Academy, and a new member.

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM Gemeenschap,

De Universiteitsraad houdt niet alleen plenaire vergaderingen, waarbij alle leden van de Raad samenkomen met het College van Bestuur om formeel in te stemmen met beslissingen en advies te geven over beleidsvoorstellen. Veel werk wordt verricht in drie commissies, die Strategy, Research & Education, en Operations behandelen. 

Deze commissies bekijken voorstellen in detail voordat erover wordt gestemd in de plenaire vergadering, maar bespreken ook actuele gebeurtenissen die de universiteit beïnvloeden, en denken samen met het College van Bestuur na over de beste aanpak van problemen en het benutten van kansen. De vergaderingen zijn meestal informeler dan de plenaire vergaderingen en vinden elke vier weken plaats, twee weken voor de plenaire vergadering. Zoals de meeste van onze vergaderingen, zijn ze openbaar (hoewel er een vertrouwelijk deel in elke vergadering is); meer details staan op de website van de Universiteitsraad. 

De Strategy Commissie houdt zich bezig met de toekomstige ontwikkeling van de universiteit, public affairs, en partnerschappen met andere universiteiten. Deze vergadering wordt bijgewoond door de voorzitter van het CvB. Tijdens de vergadering in maart leerde de commissie meer over hoe de strategische samenwerking met de Radboud Universiteit zich ontwikkelt en welke kansen er zijn voor medewerkers die gezamenlijke projecten willen opzetten. De commissie kreeg ook een update over de plannen voor het intensiveren van de samenwerking met het academisch ziekenhuis.

De Research & Education Commissie, zoals de naam al aangeeft, behandelt alle kwesties met betrekking tot onderzoek en onderwijs, en nodigt altijd de rector uit voor haar vergaderingen. Tijdens de meest recente vergadering presenteerde de werkgroep Digitale Samenleving een rapport over hoe de Universiteit Maastricht optimaal gebruik kan maken van alle mogelijkheden die verdere digitalisering biedt. De commissie besprak ook het plan van FSE voor een slimmer academisch jaar, dat deze september zal worden uitgevoerd, en besprak hoe goed het extra geld dat de universiteit ontving als onderdeel van de kwaliteitsafspraken werd besteed, met de nadruk op het welzijn van studenten, advisering van studenten, studieruimtes, en professionele ontwikkeling.

Ten slotte behandelt de Operations Commissie zaken met betrekking tot ondersteunende diensten, waaronder IT-infrastructuur, HR, financiële zaken en nog veel meer, in gesprek met de vice-voorzitter. Tijdens de laatste vergadering besprak de commissie het werk van de Leadership Academy en onderzocht hoe de universiteit een cultuur kan creëren waarin leiders continu investeren in hun professionele ontwikkeling. 

Tijdens de volgende plenaire vergadering zal de Raad de faciliteiten van de universiteit voor gegevensbeheer bespreken. De Raad zal ook een nieuw lid verwelkomen; Maarten van Wesel zal Collin Prumpeler opvolgen, die aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De Raad wil hem bedanken voor vele jaren van trouwe dienst en wenst hem het beste.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad

  • T.J. Dekker

    Teun J Dekker (1980) is Professor of Liberal Arts and Sciences Education at University College Maastricht, where he teaches courses on the intersection of the Social Sciences and the Humanities, including History of Political Thought and Distributive Justice in Contemporary Political Philosophy.

    As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, his main duties are: 

    Meer artikelen van T.J. Dekker