OmniUM Dialoogcentrum, Gemeenteraad, en de aankomende Verkiezingen

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM gemeenschap,

Zoals elke tuinier weet, is het werk dat je doet als het buiten koud en donker is, de basis voor resultaten in het voorjaar. Zo ook bij de Universiteitsraad. De afgelopen weken is de Universiteitsraad druk bezig geweest met een reeks bijeenkomsten die hopelijk zullen leiden tot betekenisvolle uitkomsten in de toekomst.

Allereerst had de Raad haar reguliere plenaire vergadering. Omdat het het begin van het jaar was, was de agenda relatief licht. Tijdens het spreekkwartier kondigde het College van Beroep voor de Examens aan dat het op zoek is naar studentleden om te helpen bij het beoordelen van zaken. Dit College behandelt beroepen van studenten tegen beslissingen van de Examencommissie van hun opleiding (waaronder beslissingen over vrijstellingen, het bindend studieadvies en de beoordeling van hun tentamens). Een studente van de faculteitsraad van FHML wees ook op de impact die het huidige taalbeleid aan de UM, dat toestaat dat vergaderingen in een combinatie van talen worden gehouden, op haar heeft. Het College van Bestuur legde uit dat het taalbeleid momenteel wordt herzien en dat dit perspectief in dat proces zal worden meegenomen. De Raad besprak ook de plannen voor OmniUM, het nieuwe dialoogcentrum van de universiteit, waar studenten en medewerkers in een veilige omgeving gesprekken kunnen voeren over allerlei sociale en politieke onderwerpen. Hoewel het idee goed werd ontvangen, was de Raad benieuwd hoe een daadwerkelijk veilige omgeving kan worden gegarandeerd.

De Raad had onlangs ook een kennismakingsgesprek met de Gemeenteraad van Maastricht. De gesprekken gingen over hoe de twee Raden in de toekomst zouden kunnen samenwerken, studentenhuisvesting, campusontwikkeling (inclusief Randwyck), het culturele leven in Maastricht, veiligheid en de economische ontwikkeling van Maastricht. De hoop is dat de Raden elkaar kunnen informeren, zodat ze de belangen van hun kiezers beter kunnen behartigen. 

Tot slot zijn de voorbereidingen voor de komende verkiezingen in volle gang. Dit jaar zijn er verkiezingen voor de studenten in de Faculteitsraden en de Universiteitsraad, en voor de personeelsleden in de Dienstraden. De kandidaatstellingsperiode loopt van 19 tot en met 23 februari en we hopen dat veel leden van de UM-gemeenschap zich verkiesbaar zullen stellen. Als je vragen hebt over je kandidaatstelling voor de Universiteitsraad, neem dan contact met me op via chair-ucouncil@maastrichtuniversity.nl.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad

  • T.J. Dekker

    Teun J Dekker (1980) is Professor of Liberal Arts and Sciences Education at University College Maastricht, where he teaches courses on the intersection of the Social Sciences and the Humanities, including History of Political Thought and Distributive Justice in Contemporary Political Philosophy.

    As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, his main duties are: 

    Meer artikelen van T.J. Dekker