Brief van de Universiteitsraad

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM gemeenschap,

De vergadering van de Universiteitsraad in november stond vooral in het teken van gesprekken over hoe de universiteit omgaat met spanningen in de gemeenschap in verband met de afschuwelijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de universiteitsbegroting voor 2024.

Onze gemeenschap
Zoals ik in een eerdere blog al aangaf, maakt de Universiteitsraad altijd tijd vrij voor bijdragen vanuit de gemeenschap. Tijdens onze vergadering in november spraken vier studenten die actief zijn geweest in de Palestijnse beweging de raad toe. Ze presenteerden hun standpunt en uitten hun zorgen over hun vrijheid van meningsuiting en die van personeelsleden, maar benadrukten tegelijkertijd dat ze er niet op uit zijn om antisemitisme te bevorderen. Het reglement van de Universiteitsraad bepaalt dat de Raad niet direct reageert op dergelijke uitspraken, maar het College van Bestuur legde wel uit dat het wil voorkomen dat spanningen in de gemeenschap mensen een onveilig gevoel geven en dat het een constructieve academische dialoog wil faciliteren.  Dit leidde tot een gesprek met de Raad over hoe de universiteit dat doet, en hoe ze zo'n dialoog proactief kan organiseren.

Voorbereidingen op het nieuwe jaar
Terwijl de universiteit zich opmaakt voor het nieuwe kalenderjaar, zijn faculteiten, servicecentra en de financiële afdeling hard bezig geweest met het opstellen van de begroting voor volgend jaar. In totaal verwacht de UM ongeveer € 624 miljoen uit te geven, wat bijna gelijk is aan de verwachte inkomsten, waardoor de begroting in evenwicht is. Hiervan zal ongeveer € 460 miljoen worden besteed aan personeel. Volgend jaar verwacht de universiteit ongeveer 4.700 Full Time Equivalent medewerkers te hebben (dat is de totale som van ieders aanstelling), wat een toename betekent van 190 wetenschappelijke medewerkers en 75 ondersteunende medewerkers. Voor hen zal meer dan 7 miljoen euro worden geïnvesteerd in trainingen en opleidingen. Het totale aantal studenten zal naar verwachting stijgen tot ongeveer 24.300, we voorspellen dat dit aantal zal blijven groeien, terwijl de universiteit ernaar streeft om in de nabije toekomst ongeveer 400 PhD's per jaar af te laten studeren. Tot slot heeft de universiteit ongeveer €250 miljoen aan eigen vermogen, wat onze financiële positie sterk maakt.

Tijdens onze bijeenkomst stelden de leden vragen over allerlei onderwerpen, zoals:

 • Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan ondersteuning voor medewerkers en studenten met een functiebeperking of chronische ziekte?
 • Welke invloed zou een eventuele beperking van het aantal buitenlandse studenten aan de UM hebben op de begroting?
 • Hoe ontwikkelt het belonings- en erkenningsprogramma voor ondersteunend personeel zich?
 • Hoeveel financiële steun is er voor taallessen, met name voor Nederlandse lessen?
 • Hoe gaat de universiteit ervoor zorgen dat de servicecentra hun toenemende werkdruk kunnen bijhouden?
 • Hoe kan UM Sports zich in de toekomst ontwikkelen?

Het College van Bestuur zal terugkomen bij de Raad met meer informatie voor de vergaderingen in december, met als afsluiting een eindstemming over de begroting. Ook zullen we belangrijke onderwerpen blijven bespreken, zoals de uitslag van de Nederlandse verkiezingen, de samenwerking met het academisch ziekenhuis, updates over de ICT-voorzieningen en de verdere ontwikkeling van de Ombudsfunctionaris. In mijn volgende blog zal ik verslag doen van de uitkomst.

Teun Dekker
Chair University Council

 • T.J. Dekker

  Teun J Dekker (1980) is Professor of Liberal Arts and Sciences Education at University College Maastricht, where he teaches courses on the intersection of the Social Sciences and the Humanities, including History of Political Thought and Distributive Justice in Contemporary Political Philosophy.

  As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, his main duties are: