Brief van de Universiteitsraad

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM Gemeenschap,

Veel van het werk van de Universiteitsraad bestaat uit het adviseren over beleidsvoorstellen en het goedkeuren van officiële documenten. De Raad is echter ook een plaats waar zaken worden besproken die de leden van onze gemeenschap bezighouden en waar het College van Bestuur reageert op controverses die zich voordoen. Dat maakt de Raad meer dan alleen een formele instelling, maar ook een forum voor debat over wat er aan de hand is op de universiteit.

Financiële update
Tijdens de vergadering in oktober stond alleen de zogenaamde T-8 update op de agenda. In deze update legt de financiële afdeling uit hoe de werkelijke inkomsten en uitgaven van de universiteit na acht maanden zich verhouden tot de begroting. In de oorspronkelijke begroting werd een klein tekort van ongeveer €5 miljoen voorspeld. Nu blijkt echter dat het jaar zal eindigen met een overschot van €3 miljoen, deels omdat het invullen van veel vacatures moeilijk is gebleken. De Raad was bezorgd dat dit een verhoogde werkdruk betekent voor het huidige personeel en drong er bij het College van Bestuur op aan om actie te ondernemen om deze posities zo snel mogelijk in te vullen.

ScienceGuide
Het College van Bestuur reageerde ook op de aantijgingen van het online nieuwsplatform ScienceGuide, dat beweert dat de universiteit journalisten intimideert met juridische dreigementen en financiële represailles. Het College van Bestuur lichtte haar kant van het verhaal toe en benadrukte het belang dat het hecht aan de bescherming van haar medewerkers, maar ook haar geloof in persvrijheid. Kijk voor meer details over deze zaak naar de berichtgeving van de Observant.

Situatie Midden Oosten
Elke bijeenkomst van de Raad eindigt met een mogelijkheid voor leden om vragen te stellen over een onderwerp. Deze vergadering vroegen verschillende leden of het College van Bestuur zich bewust is van de spanningen die zijn ontstaan in de gemeenschap over de vreselijke situatie in het Midden Oosten en wat het doet om ervoor te zorgen dat deze spanningen er niet toe leiden dat leden van onze gemeenschap zich onveilig voelen. Het College van Bestuur legde het beleid over vrijheid van meningsuiting uit en de gedragscode, maar ook hoe het de situatie in de gaten houdt en welke acties het onderneemt om ervoor te zorgen dat ieders rechten worden beschermd.

Blik op de toekomst
In de komende maanden zal de Raad zich buigen over de universiteitsbegroting voor 2024, werken aan het onderwerp van ondersteuning voor studenten met een handicap, chronische ziekte of neurodiversiteit in een speciale werkgroep, deelnemen aan de selectie van de nieuwe vicevoorzitter, en al het andere dat zich aandient. Zoals altijd zal ik jullie op de hoogte houden.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad