Brief van de Universiteitsraad

door: in Universiteitsraad
Teun


Beste leden van de UM Gemeenschap,

September markeert voor velen het begin van een nieuw hoofdstuk. Mensen in de universitaire gemeenschap beginnen in een nieuwe functie, starten nieuwe onderzoeksprojecten of schrijven zich in voor nieuwe colleges. En hoewel we soms heimwee hebben naar de rustige zomerdagen, is het ook fijn om weer aan het werk te gaan.

Zo ook bij de Universiteitsraad. Omdat er veel nieuwe leden bijkwamen, hield de Raad een reeks vergaderingen, te beginnen met een overdrachtsvergadering met de vertrekkende leden, om informatie over lopende zaken door te geven. De nieuwe Raad had ook een studiedag over de rol van de Raad in het universiteitsbestuur en effectief samenwerken.

Vervolgens besloot de Raad welke leden zitting zouden nemen in de drie belangrijkste werkcommissies (Strategie, Onderzoek & Onderwijs en Bedrijfsvoering) en in de Vertrouwenscommissie, die zich bezighoudt met benoemingen in het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, maar ook met prijzen en eredoctoraten.

Nieuw aan het roer
De Raad koos vervolgens de voorzitters van de werkcommissies en de vicevoorzitter, die samen het Presidium vormen, dat zich bezighoudt met de dagelijkse leiding van de Raad.

Ik ben blij te kunnen aankondigen dat Amien Abid dit jaar de vicevoorzitter van de Raad zal zijn, terwijl de Strategiecommissie zal worden geleid door Krithik Medwin Rock, de Onderzoek & Onderwijs commissie zal worden voorgezeten door Kim Kuypers, en Netty Bekkers de Operationele commissie zal leiden. Je zult in de toekomst van hen horen op deze blog.

Plenair overleg met het CvB
Op 27 september hield de Raad de eerste officiële plenaire vergadering met het College van Bestuur. Het was een relatief lichte vergadering, waarin het belangrijkste onderwerp de investeringskalender van de universiteit was. Deze geeft een overzicht van de belangrijkste strategische investeringen die de universiteit volgend jaar wil doen. Een deel van deze investeringen betreft gebouwen en faciliteiten, zoals de verdere renovatie van UNS 50, maar ook investeringen in het verduurzamen van onze andere gebouwen. In totaal gaat het volgend jaar om ongeveer €46 miljoen, dit klinkt als heel veel geld, maar moet worden gezien in de context van een jaarlijks operationeel budget van ongeveer €600 miljoen.

Onderzoek en onderwijs
Andere investeringen hebben betrekking op onderzoek en onderwijs, zoals nieuwe bachelor- en masteropleidingen, ICT-innovatie, internationalisering en verschillende onderzoeksinstituten. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit alleen de investeringen zijn die de centrale universiteit doet voor nieuwe initiatieven, dus deze komen bovenop de normale budgetten van de faculteiten en servicecentra. Deze andere investeringen volgend jaar zijn in totaal ongeveer 16 miljoen euro.

De Raad had verschillende vragen over hoe duurzaamheid en de financiering van taalonderwijs kunnen worden bevorderd, maar adviseerde het College van Bestuur uiteindelijk om door te gaan met deze investeringen. De bespreking van de investeringskalender is de aanloop naar de algemene universiteitsbegroting die de Raad de komende maanden zal bespreken. De Raad zal ook beginnen met het bekijken van de plannen voor de voorgestelde samenwerking met het academisch ziekenhuis, te beginnen met een diepgaande themasessie waarin de voor- en nadelen worden onderzocht in oktober.

Meer betrokkenheid
Eén ding waar de Raad volgend jaar aan wil werken is betrokkenheid bij de gemeenschap, door meer van ons werk te delen met personeel en studenten, maar ook door hen om input te vragen. Een mogelijkheid die al bestaat, maar niet vaak wordt gebruikt, is het Sprekerskwartier; elke groep binnen de universiteit kan vragen of ze de Raad mogen toespreken om aandacht te vestigen op belangrijke kwesties.

Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact met me op via chair-ucouncil@maastrichtuniversity.nl.

Bovendien heeft de Raad ook een Betrokkenheidscommissie in het leven geroepen die nieuwe manieren zal ontwikkelen om met de gemeenschap te communiceren. Houd hun eerste initiatief in de gaten....

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad

  • T.J. Dekker

    Teun J Dekker (1980) is Professor of Liberal Arts and Sciences Education at University College Maastricht, where he teaches courses on the intersection of the Social Sciences and the Humanities, including History of Political Thought and Distributive Justice in Contemporary Political Philosophy.

    As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, his main duties are: 

    Meer artikelen van T.J. Dekker