Brief van de Universiteitsraad

door: in Universiteitsraad
Teun

Beste leden van de UM Gemeenschap,

Het einde van het academisch jaar is een drukke tijd voor ons allemaal. Projecten waar we aan hebben gewerkt worden afgerond, alles moet worden voorbereid voor het volgende academisch jaar, en we reflecteren op zowel de uitdagingen van het verleden als de kansen voor de toekomst.

De Universiteitsraad is niet anders. Tijdens onze vergadering in juni, de laatste van het academisch jaar, bespraken we het jaarverslag van de universiteit en hoe onze financiële positie zich heeft ontwikkeld. Jullie zullen blij zijn om te horen dat onze Universiteit er financieel gezien goed voor staat. De raad heeft ook de bedragen goedgekeurd die elke faculteit volgend jaar zal ontvangen vanuit de centrale financiering en voor het collegegeld. Vervolgens hebben we het studentenstatuut besproken, dat de rechten en plichten van studenten aan de universiteit regelt, en het profileringsfonds, het fonds dat studenten die om bepaalde redenen studievertraging oplopen ondersteunt. Een hele positieve ontwikkeling is dat dit fonds nu openstaat voor alle studenten, ongeacht hun nationaliteit. De raad besprak ook de financiële steun aan studenten die bijdragen aan studentenorganisaties en daardoor studievertraging oplopen. Op het laatste moment hebben studenten in de raad een deal kunnen sluiten waardoor studenten die geen formele bestuursfunctie hebben, maar wel veel tijd steken in deze organisaties, toch ondersteuning kunnen krijgen.

Tijdens de vergadering werd een presentatie gegeven over de huidige procedures voor het melden van klachten over sociale veiligheid, zowel voor personeel als voor studenten. Omdat deze in de nabije toekomst zullen worden herzien, deelden de raadsleden hun zorgen over hoe duidelijk de huidige procedures zijn en hoe ze beter kunnen worden gecommuniceerd om ervoor te zorgen dat mensen weten bij wie ze terecht kunnen. Deze suggesties zullen worden verwerkt in de revisie en de nieuwe procedure zal binnenkort met de Universiteitsraad worden besproken.

De belangrijkste ontwikkeling die werd besproken is echter het voorstel van het College van Bestuur om een nauwere samenwerking met het academisch ziekenhuis te onderzoeken. Dit is een enorm project voor de toekomst van onze universiteit, en heeft potentie om een transformerend effect te hebben op onze instelling. De Universiteitsraad zal nauw betrokken zijn bij dit proces, meedenken in dit onderzoek en uiteindelijk stemmen over de definitieve plannen. Dit zal komend jaar een groot deel van het werk van de raad zijn en ik zal in deze blogs verslag doen van de voortgang.

Tot slot nam de raad afscheid van de vertrekkende leden en bedankte hen voor hun werk. In de raad zitten is niet altijd makkelijk en kan veel werk zijn. Maar het is ook een kans om onze gemeenschap te dienen en vorm te geven aan het soort instelling dat we zijn. Niets doen zou ongetwijfeld makkelijker zijn geweest, maar deze studenten en medewerkers hebben hun mouwen opgestroopt en zich volop ingezet. Iedereen in deze gemeenschap is hen dank verschuldigd.

Teun Dekker
Voorzitter Universiteitsraad

  • T.J. Dekker

    Teun J Dekker (1980) is Professor of Liberal Arts and Sciences Education at University College Maastricht, where he teaches courses on the intersection of the Social Sciences and the Humanities, including History of Political Thought and Distributive Justice in Contemporary Political Philosophy.

    As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, his main duties are: 

    Meer artikelen van T.J. Dekker