De overeenkomst tussen Le Quattro Stagioni en de Brabançonne

27 november 2020

Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 voor een nieuwe Belgische federale regering zijn intensieve onderhandelingen gevoerd en diverse mogelijke coalities verkend.1 Uiteindelijk is het de Vivaldi-coalitie2 op 30 september 2020 gelukt om een nieuwe Belgische federale regering te formeren.3 Deze bijdrage onderzoekt hoeveel muziek het regeerakkoord4 van de Vivaldi-coalitie daadwerkelijk bezit als het gaat om de effecten voor de Belgische grensregio’s. Hoewel thans nog niet alle details bekend zijn, staat reeds vast dat België de komende jaren diverse hervormingen staan te wachten.

In deze bijdrage zijn de – door de auteur van deze bijdrage van commentaar voorziene – beleidsinitiatieven opgenomen die grensoverschrijdende gevolgen zouden kunnen hebben. Specifiek staan in deze bijdrage de beleidsinitiatieven centraal die betrekking hebben op de grensoverschrijdende gezondheidszorg en het sociaal-, fiscaal- en klimaatbeleid.5

Labels: 
ITEM, law