Working on Europe: met brainstorms, vlinders en hommeltjes…

door: in Algemeen Rechtsgeleerdheid
WOE

Het was een inspirerende ochtend op een vroege decemberdag in het Eiffelgebouw in Maastricht. Een ruime en aangename omgeving, omlijst met een boeiend discussie format, nodigde de deelnemers uit om elkaar te vinden, hun initiatieven te promoten of simpelweg te brainstormen over gemeenschap en samenwerking in de Euregio Maas-Rijn.

Op 6 december 2019 verzamelde Studio Europa Maastricht verschillende lokale en regionale spelers die betrokken zijn bij Europese en Euregionale samenwerking. Werkplaats Europa of Workplace Europe, zoals het werd genoemd, moest een echte "work shop" worden - en bleek een Euregionaal netwerkevenement bij uitstek te zijn!

Het open format van het evenement was verfrissend, want men was niet gebonden aan deadlines of een bepaalde programmastructuur. Een belangrijk inspirerend element: de agenda werd bepaald door de eigen ad hoc-suggesties van de deelnemers na de eerste speelse kennismakingsronde.

Ideeën delen voor Euregionale samenwerking

Europe days working on europe 2019

Het meest waardevolle van deze bijeenkomst was het netwerkaspect. Euregionale samenwerking kan baat hebben bij dit soort evenementen, omdat het de mogelijkheid biedt om snel ideeën te delen en meer te leren over potentiële partners. Aan gelijkgestemde organisaties heb ik kunnen presenteren waar mijn organisatie ITEM voor staat en hoe zij werkt aan de "Europese gedachte" en het verbeteren van de Euregionale cohesie. Wie weet wat ervan komt!

Een link naar een van de lopende projecten van ITEM zou al geïdentificeerd kunnen worden: youRegion.eu. Het lokale initiatief om een Euregionale banenmarkt te starten (UM Team Student en stad, MATCH) valt gemakkelijk samen met het tweeledige doel van het project, namelijk het bevorderen van een 360° grensoverschrijdende arbeidsmarkt als voedingsbodem voor een Euregionale welkomstcultuur. Als (EU) INTERREG-gefinancierd project is het de bedoeling om van de grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende partners op het gebied van arbeidsbemiddeling en ‘welkomstdiensten’ een dagelijkse en structurele realiteit te maken. De verbinding met de Euregionale studentengemeenschappen, de pool van jong talent van de regio, zou niet meer dan logisch zijn. Het idee is al geplant en zal zeker worden opgevolgd!

Kruisbestuiving in de Euregio Maas-Rijn

Europe days working on europe 2019

Based on the initial brainstorming of common plans and objectives, the discussions were organised into individual break-out sessions with participation by choice. A total of 22 (!) proposals were gathered. But then there were also the “butterflies” ... and the “bumblebees” ... They could chat away in one-on-ones along the side lines or cross-pollinate their opinions by hopping from session to session, from topic to topic. A downside (maybe from too much butterflying?) was that I did not manage to attend all the interesting sessions (e.g. Involve Liège) or join/lead the fruitful group discussions potentially desired based on personal interest.

This Workplace Europe gathering was to provide a working platform to learn from each other, share best practices, and find common solutions or collaboration partners to make Europe generally – and the Euregion Meuse-Rhine specifically – a better place. Participants ranged from formal organisations, like various UM departments, charities, NGOs, citizen movements to cross-border initiatives. The creative and engaging working method was “Open Space Technology” and was moderated by Melih Özkardes, programme maker at Studio Europa Maastricht. The registered organisations accordingly enjoyed a professional, comprehensive pre- and post-briefing with relevant documentation about the event – i.e. stimulating to find, interlink and stay in touch with each other -providing the optimal breeding ground for (new) constructive network relations and project collaborations. 

Hopefully there will be a next time to grow those ideas further! Possibly in May 2020?

Dooor Nina Büttgen
Post-doc Onderzoeker @
 ITEM
Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility ​

Labels: