Academische luchtvaartemissies: zoeken naar klimaatvriendelijk gedrag van staf en student

28 februari 2020

Voor alle organisaties en bedrijven die voor hun functioneren veel gebruik maken van luchtvaartverkeer, stelt zich de vraag op welke wijze daarvoor verantwoordelijkheid zal worden genomen. Deze kan bestaan uit verschillende maatregelen, zoals elektronische communicatiemiddelen die de noodzaak voor reizen verminderen, of door het nemen van de trein voor relatief kortere afstanden. De meest omstreden optie lijkt te zijn om emissies van vliegreizen, die na bewuste afweging toch worden gemaakt, te compenseren met broeikasgas-emissierechten.

Marjan Peeters

Marjan Peeters holds the position of Professor of Environmental Policy and Law since April 2008. Marjan started in 1987 with studying environmental law. Since then, she has been focusing on understanding how a high level of environmental protection can be effectively and efficiently reached based on the rule of law and in the context of sustainable development. Core research attention goes to legal aspects of climate change, regulatory instruments for emission reduction, and the way how law deals with uncertain risks. 

The latest books are the `Research Handbook on EU Environmental Law' (2020), co-edited with Mariolina Eliantonio, and `Climate Change Law' (2016), co-edited with Daniel A Farber.

All publications by Marjan can be found here  ( this Maastricht University list provides Dutch and English publications).

Marjan leads the courses “European Environmental Law” (master) and “International Environmental Law” (bachelor, contract course) at Maastricht University. Since February 2012 Marjan is connected for one day a week to the Maastricht Sustainability Institute (formerly called ICIS) at Maastricht University where she provides an environmental law course in the master Sustainability Science and Policy. Marjan is a member of Maastricht Centre of European Law and of the Institute for Transnational Legal Research (Metro).