De introductie van een wachttijd bij werkloosheidsuitkeringen?

18 december 2018

Afgelopen week gaf het Europees Parlement groen licht om de definitieve onderhandelingen te starten tussen de Commissie, de Raad en het Parlement over de herziening van Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels en de Toepassingsverordening (EG) 987/2009. Nu ook het Parlement zijn standpunt heeft ingenomen, is de herzieningsprocedure in een nieuwe fase beland. Heikel punt blijft de specifieke samentellingsregeling voor het verkrijgen en het behoud van werkloosheidsuitkeringen.

Labels: 
publiekrecht, MI, AB