Verplichte vergunning voor farmaceutische ondernemingen

20 november 2017
door: 
Lawblogger in Law

Een patent voor een medicijn geeft de patenteigenaar het exclusieve recht om anderen van commerciële uitbuiting van het gepatenteerde medicijn te weerhouden. Als patentregimes goed werken dan ontvangt de patenthouder rendement op onderzoeks- en ontwikkelings-investeringen, dat hem in staat stelt om verdere investeringen te doen. (Engelstalige blog)