Revolutie in notaris-land? De Hema-notaris kan beginnen

18 juni 2015

De notariskamer van het Hof in Amsterdam heeft geoordeeld  dat de Hema-notariële dienstverlening  in orde is, ondanks bezwaren van de KNB.