Nieuwste blog artikelen

 • law_blog_bert_vd_braak_over_herizieningsprocedure_van_de_grondwet

  Herzieningsprocedure grondwet: het blijft tobben

  6 december 2022
  De negentiende-eeuwse staatsrechtgeleerde J.Th. Buys betitelde de procedure voor grondwetsherziening al als 'eene anomalie'. Een kleine minderheid van de Eerste Kamer kan als laatste een herziening van de Grondwet tegenhouden. En dat nadat die herziening in tweede lezing in de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer een tweederde meerderheid heeft behaald.
 • law_item_image_for_blog_dec_2022

  Grensoverschrijdende structuren en integratie essentieel voor de toekomst van grensregio’s

  5 december 2022
  door: 
  ITEM in Law
  “Het is van groot belang om van netwerken naar grensoverschrijdende structuren te komen. Naast verticale integratie vanuit de EU, moet samengewerkt worden aan horizontale integratie als een structuur dat buurlanden verbindt om grensbelemmeringen en –kansen te agenderen, analyseren en tot gezamenlijk toekomstperspectief te komen.”
 • next_item_rondetafelgesprek

  Grensoverschrijdend (thuis)werken faciliteren: een belangrijke randvoorwaarde voor de euregionale arbeidsmarkt en economie

  28 juni 2022
  door: 
  ITEM in Law
  In de ITEM Grenseffectenrapportage 2021 is in het dossier ‘Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19’ onderzoek gedaan naar de gevolgen voor fiscaliteit en sociale zekerheid bij thuiswerken door grensarbeiders. Hybride werken heeft de toekomst, zo ook voor de regio geeft het SER Advies ‘Hybride werken’ aan. Maar thuiswerken door grensarbeiders kan complex, niet transparant en kostbaar zijn, zowel voor werknemer als werkgever.
 • law_binnenhof_blog_bert_van_den_braak

  Grondwet, referenda: het blijft wonderlijk

  25 april 2022
  Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwets­­herzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet. En dat staat los van de vraag of de vereiste meerderheid voor het initiatiefvoorstel van de SP (ingediend door Ronald van Raak en nu verdedigd door Renske Leijten ) wordt gehaald. Het wetsvoorstel zondert allerlei voorstellen uit van de mogelijkheid om er een correctief referendum over te houden. En daar zit één categorie bij die...
Abonneren op Blog