Bedrijfsvoering

De UM verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden van beleidsbeslissingen op het gebied van de bedrijfsvoering en het creëren van managementinformatie voor de bestuursorganen binnen de UM;
 • Het organiseren en houden van universitaire verkiezingen;
 • Het afhandelen van klachten en bezwaar- en beroepszaken en het behandelen van andere juridische zaken;
 • Het voeren van een financiële administratie en het opstellen en laten goedkeuren van jaarrekeningen en begrotingen;
 • Het maken van beeldmatererialen tijdens evenementen;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het (laten) uitvoeren van (interne) audits;
 • Het trainen van nieuwe medewerkers en het waarborgen van de kwaliteit van de telefonische service;
 • De jaarverslaglegging van de UM;
 • Het doorlopen van accreditatie- en certificeringsprocessen;
 • Het aanbieden en leveren van producten en diensten;
 • Het inkopen van producten en diensten en het beheren van contracten;
 • Het beveiligen, onderhouden en exploiteren van de universitaire gebouwen;
 • Het beveiligen van informatie en van de goede werking van IT-voorzieningen;
 • Het meewerken aan politieonderzoek;
 • Het informeren van contactpersonen van studenten en medewerkers in geval van nood;
 • Het bijhouden van een incidentenregister en meldingen betreffende (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
 • Het samenstellen van gebruikersstatistieken ten aanzien van voorzieningen van de UM.