06 jul
13:00

Promotie Nienke Verstegen

Promotores: Prof. dr. V. de Vogel, Prof. dr. R. Didden (Radboud University, Nijmegen)

Trefwoorden: forensische psychiatrie, agressie incidenten, slachtoffers, tbs

"Hurt people hurt people- Characteristics and impact of inpatient aggression in forensic mental health care"

Forensisch psychiatrische patiënten hebben ernstige misdrijven gepleegd als gevolg van psychische problemen. Behandeling van deze psychische problemen vindt plaats met als doel het risico op recidive te verkleinen. Tot op zekere hoogte is het onvermijdelijk dat er tijdens de behandeling agressie incidenten plaatsvinden. Deze incidenten kunnen schadelijke gevolgen hebben voor slachtoffers en omstanders. In dit proefschrift staan twee vragen centraal: Wie zijn de patiënten die deze agressieve incidenten veroorzaken? Welke impact hebben deze incidenten op patiënten en professionals? De antwoorden op deze vragen bieden belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van de veiligheid in de forensische zorg.

Voertaal: Nederlands

Klik hier voor de live stream.

Klik hier voor het proefschrift.